RÕÕMSAID JÕULE! Vallajuhtidele vormistati hoogsalt preemiaid ligi 36 tuhande euro ulatuses

Viimsi vallavolikogu võimuliit võttis 12. detsembri istungil vastu kaks otsust, millega määrati seni võimu teostanud ja võimu edaspidigi teostavatele vallajuhtidele jõulueelseid preemiaid kogusummas 35 962 eurot.

 

Palju vaidlusi tekitas juba premeerimistega seotud eelnõudega päevakorra kinnitamine. Nii Ants Erm (Kogukondade Viimsi), Meelis Saluneem (EKRE) kui Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) tegid ettepanekud premeerimistega seotud päevakorrapunktid volikogu menetlusest välja  jätta. Kuna  need on osaliselt vastuolus kohaliku omavalitsuse korralduse seadusega, pole eelnevalt läbinud arutelu vallavolikogu eelarvekomisjonis ning ei arvesta tänase majanduslangusega.

Lisaks juhiti  tähelepanu, et Marju Aolaidi (Isamaa) puudutava otsuse puhul saab hääletada tema ametist vabastamise poolt üksnes juhul kui hääletatakse talle ka ligi 10-tuhande eurose preemia määramise poolt ehk et tegemist on nö kobareelnõuga.

Võimuliidu häälteenemusega kinnitati preemiatega seotud eelnõud siiski päevakorda. Toome ära lühiülevaate järgnenud aruteludest.

Abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) kandis ette eelnõu Aolaidi vabastamiseks ja premeerimiseks.

Saluneem palus täpsustada,et kuidas selle kobareelnõu puhul hääletama peaks. Mik mainis,et volikogu liikmed hääletavad südametunnistuse järgi.

Erm mainis, et ei saa ju südametunnistuse järgi hääletada ning nõnda arvas ka Saluneem.

Rull viitas, et Aolaid on korduvalt avalikkusele valetanud ja küsis, kas 10 tuhande euroga valetanud abivallavanemat premeerida pole mitte liiast. Mik ei osanud kommenteerida.

Häälteaga 15 poolt ( Ilja Ban, Tanel Einaste, Anneli  Laines-Ensling, Siim Kallas, Mari-Ann Kelam, Jaanus Koni, Jaanus Lember, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Antoon van Rens, Aivar Sõerd, Raimo Tann, Annika Vaikla, Siiri Visnapuu)  ja 3 vastu (Ants Erm, Ivo Rull, Meelis Saluneem) vabastati Marju  Aolaid ametist ning määrati talle pühendunud töö eest preemiaks 9898 eurot.

Volikogu esimees Atso Matsalu (Eesti 200) tutvustas eelnõu vallavalitsuse liikmete premeerimiseks. Saluneem küsis, et miks premeerimisel tehakse vahet vallavalitsuse liikmete vahel. Matsalu selgitas,et tegemist oli Illar Lemetti ettepanekuga.

Lisaks küsis Saluneem retooriliselt, et miks Illar Lemetti saab preemiat hea eelarve tegemise eest, kui Viimsi vald võtab pidevalt ja järjest rohkem laenu.

Erm küsis, milline peaks olema vallavanema palk, et preemiad ja lisatasusid ei peaks maksma. Matsalu vastas, et tema pole palgaspetsialist ning tõi näiteks, talle tuttavas ettevõtlussektoris (puidutööstus – toim.) puudub praegu  preemiate maksmise võimalus.

Rull palus täpsustada, kas vallavolikogu kantseleil, kes on märgitud eelnõu koostajaks, on õigust sellist eelnõu volikogule esitada. Viimsi  vallasekretäri kt. Merit Renlund selgitas, et eelnõu koostajaks on Atso Matsalu. Viimane lisas, et talle tegi abivallavanemate premeerimise asjus ettepanekud Illar Lemetti ning vallavanema premeerimise ettepanekud tegid mitmed volikogu liikmed, nende hulgas ka tema.

Siim Kallas pidas sõnavõtu, milles ta rõhutas tarvidust näidata, kuidas me vallavalitsusse suhtume. Oleme koalitsioonis selgelt seda otsust toetamas. Olen alati olnud täitevvõimu toetaja, märkis Kallas.

Ants Erm märkis, et need preemiad on nö pidu katku ajal.

Ivo Rull selgitas, miks ei peaks vallajuhtidele maksma hiigelpreemiaid, vaid võiks need asendada kinkekaartidega summades 75 – 100 eurot.

Häältega 14 poolt ( Ilja Ban, Tanel Einaste, Anneli  Laines-Ensling, Siim Kallas, Jaanus Koni, Jaanus Lember, Atso Matsalu, Pille Petersoo, Martin Reim, Antoon van Rens, Aivar Sõerd, Raimo Tann, Annika Vaikla, Siiri Visnapuu)  ja 3 vastu (Ants Erm, Ivo Rull, Meelis Saluneem) kinnitati volikogu otsus, millega vallavalitsuse liikmeid premeeriti kokku 26 064 euroga.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: Viimsi vallajuhte tabab jõulude eel võimas rahasadu”

Vallajuhtide hiigelpreemiate eelnõudele tehti rida muudatusettepanekuid”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: