Surfarid soovivad olla kaasatud Püünsi rannaala planeerimisse

Eesti Purjelaualiidu peasekretär Kristel Oitmaa saatis 12. oktoobril kirja Viimsi vallavalitsusele.

Kirjas tuuakse välja Eesti Purjelaualiidu (EPL) soov olla kaasatud Püünsi rannaala planeeringutesse

EPLi kirjas viidatakse, et Viimsi vald on algatanud 12 detsembril 2017 otsusega 100 detailplaneeringu muudatuse “Püünsi külas, kinnistute Altsauna ja Klaukse- Peetri ning mereala detailplaneeringu algatamine, lähteseisukohtade kinnitamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine” ja on ka tellinud detailplaneeringu muudatuse Projekti nr 11-18 eskiisi OÜ-lt Viimsi Haldus.

Kirjas sedastatakse muuhulgas ka järgmist:

„Kahetsusväärselt pole aga EPL-i kui huvigrupi esindajat detailplaneeringu muudatusega seotud tegevustesse kaasatud.

Toome siinkohal veelkord välja, millised on meie seisukohad Püünsi rannaala ja akvatooriumi kasutamise osas.

  • Püünsi rand on unikaalne surfikoht nii Eestis, kuna on väga sobivalt avatud Eestis suvel valdavatele tuultele
  • Väga turvaline ja asendamatu just algajale purjelaudurile. Sarnast kombinatsiooni ei ole võimalik mujal Eestis leida.
  • Püünsi rand kui ideaalne purjelauakoht on olnud kasutuses juba vähemalt 25-30 aastat, st et tunduvalt kauem kui paljud Püünsi küla elanud selles piirkonnas on elanud. Ei ole õiglane purjelauaspordi harrastamisele nimetatud piirkonnas piiranguid seada, kuna purjelauaharrastajad ei tekita mittemingisugust tüli kohalikele elanikele ega riiva kellegi huve.

Oleme valmis kaasa rääkima rannaala kasutamise edasiseks reguleerimiseks, tingimusel, et purjelauategevus pole takistatud. Meie ootus on eelkõige, et säilitatakse parkimiskohad, säilib vaba ligipääs rannale, ei tehta parkimisel takistusi, ei ehitata rannaalale ehitisi, mis võivad takistada ohutut purjelaua- ja lohesõitu. Kindlasti on sobiv, kui rand korrastatakse ja tekitatakse kohalikele elanikele paremad tingimused selle rannaosa kasutamiseks. Toome etteruttavalt välja, et Püünsi randa sadama rajamine ei tule meie poolt kõne allagi, kuna sadamaehitusega ja hilisema sadama kasutamisega kaasnevad olulised piirangud purjelaua – ja lohelauaga harrastamiseks. Piirkonnas on juba mitmeid sadamaid ja kindlasti leidub sadamaks sobivaid kohti ka mujal, aga teist sellist unikaalset surfikohta pole terves Eestis.

Planeeritav väikesadam hävitab võimaluse Püüni akvatooriumis purjelauaspordiga tegeleda, sest plaanitav sadama muul jääb täpselt sõidusuunale.“

Pöördumis lõpus tuuakse välja, et EPL soovib „Viimsi vallavalitsuselt kinnitust, et Eesti Purjelaualiit kui huvigrupi esindaja kaasatakse eelpool nimetatud protsessi ja arvestatakse purjelaudurite huvidega.“

EPLi kirjaga on täismahus võimalik tutvuda SIIN.

Foto: surfarid Püünsi rannaalal.

Viimsi Uudised

Jaga: