Taavi Kotka selgitab oma suhtumisi Killuplatsi müügi teemal

Äsja sõlmitud Reformierakonna, Eesti 200, Vali Viimsi ja Isamaa koalitsioonilepingus on punkt: „Viimsi vald ei müü valla maid, mis asuvad valla mandriosal ja omavad iseseisvat arendamisväärsust”.

Muuhulgas tähendab see ka, et uus koalitsioon on loobunud Killuplatsi müümisest eramukruntideks.

Eelnevast lähtuvalt palus Viimsi Uudiste toimetus endiselt volikogugu esimehelt Taavi Kotkalt kommentaari järgmistele küsimustele:

  1. Miks hääletasite 14. jaanuari 2020 toimunud vallavolikogu istungil Killuplatsi eramumaaks muutva ja oksjoni korras 7 krundina müüdava detailplaneeringu algatamise poolt?
  2. Kuidas kommenteerite uue võimuliidu koalitsioonileppe punkti, mille kohaselt Viimsi vald Killuplatsi ei müü?

Alljärgnevalt avaldame Taavi Kotka vastuse täismahus ja muutmata kujul.

„Miiduranna küla algab Noa restorani juurest, kulgeb mööda mere äärt loode suunas ning lõpeb nö Killuplatsiga, mida võiks nimetada ka Eesti kõige parema vaatega prügimäeks, kus Viimsi erinevad tee-ehituse ja kinnisvaraprojektid on aastate jooksul kuhjanud oma pinnasejäätmeid. Maaala on räämas sarnaselt teiste kinnistutega Viimsis, kus omanik on kaotanud huvi oma kinnisvara eest hoolt kanda. Hoolimata Viimsi Halduse poolt paigaldatud ERAMAA siltidest käiakse seal autodega aasta läbi raske maastiku läbimise võimeid testimas, suviti nauditakse kulupõllu kõrval lõkke tegemist ning kõik kohad on täis rämpstoidu prügi ning pudeleid. Külarahvas koristab piirialasid talgute korras ise ning manitseb kuumal ajal kulupõllu pärast lõkketegijaid. Pisut ohtlik on ka – oleme koristamise käigus leidnud kasutatud süstlaid, rääkimata lõhutud taarakildudest. Lapsed on kohtunud liputajaga.

Igal juhul on Miiduranna küla uuema osa ehk siis Killuplatsi kõrval elavad majapidamised (ca 30 maja) huvitatud, et sellele maa-alale tekiks funktsioon, kaoks prügimägi ja tekiks konkreetne omanik, kes valdusega tegeleb. Kui otsiti kohta Viimsi Raamatukogule, siis olin ka nende saadikute hulgas, kellele oleks meeldinud fantastilise vaatega raamatukogu ehitada uue majana Killuplatsile, selle asemel, et seda rajada tema praegusesse asukohta. Majanduslikult oleks see olnud üle kahe korra soodsam, kui vaadata 15 aastast perspektiivi ning kui oleks raamatukogule liitnud ka Lennart Meri muuseumi idee, oleks saanud kena kultuuriobjekti kogu Viimsile. Kahjuks jäi see idee Volikogu hääletusel vähemusse.

Covid-19 tingimustes halvenesid järsult Viimsi valla sissetulekud, mistõttu leiti, et investeeringute võimekuse hoidmiseks, oleks mõttekas Killuplats jagada kruntideks ning müüa oksjoni korras. Rõhutan: oksjoni korras! Mitte hõlma alt, nagu minevikus on olnud Viimsis juhtumeid. Korraldasime Uue-Miiduranna külainimeste hulgas küsitluse, et kas nad eelistavad parki või küla laiendamist kruntide näol. Ülekaalukalt sai võitjaks krundid, sest „pargi puhul jäädakse ikka käima lõket tegemas“. Sellest tulenevalt kaitsesin häälekalt ka oma küla soove Volikogu koosolekul ning hääletasin kruntideks jaotamise poolt. Tänaseks on valla eelarve tulubaas oluliselt paranenud ning ei ole enam kriitiline kruntide müümine, küll aga on aga küla jätkuvalt huvitatud, et valdusele tekiks ikkagi funktsioon – näiteks park.“

Tunnusfoto: vaade Killuplatsilt Haabneeme rannale.

Viimsi Uudised

Jaga: