Valdur Kahro keskkonnakomisjoni esimehele: „ Kes sulle sellist jama, valet ja ila kirjutavad?“

Viimsi volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige Valdur Kahro (Reformierakond) eitab kategooriliselt talle Prangli saarel kuuluva Mölgi sadama ehitustöödel keskkonnakahjustuste tekitamist.

Teated võimalikus  keskkonnakahjustusest ilmusid Priit Tammeraid poolt tehtud fotodega sotsiaalmeediasse möödunud nädala lõpul – vaata galeriid allpool.

Esmaspäeval 12. aprillil, kui Pranglit väisasid Keskkonnainspektsiooni inspektorid, oli saarevanem Terje Lilleoksa kinnitusel Valdur Kahrole kuuluval kinnistul kahjustatud puud juba maha saetud, ära veetud ja kännud pinnasega kaetud.

Mölgi sadama süvendustöödel kasutatav ekskavaator oli sadamaakvatooriumi savisse kinni jäänud ning see saadi lahti alles teisipäeva 13. aprilli õhtupoolikul – vaata galeriid allpool.

13. aprilli volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil arutati komisjoni esimees Raivo Kaare initsiatiivil ka antud kaasust.

Esmalt andis selgitusi abivallavanem Margus Kruusmägi, kes kinnitas Mölgi sadama süvendamiseks antud ehitusloa olemasolu. Keisri tee ääres puude kahjustamine oli aga Kruusmägi kinnitusel tekkinud seetõttu, et Prangli elanikud vedasid sealt läbi treilerit, mis oli külatee jaoks liiga suur. Samas on kinnistu omanikul hajaasustuse korral võimalik igal aastal oma kinnistult maha võtta 20 tihumeetrit puid ilma kooskõlastuseta. Kahro oli kahjustatud puude mahavõtmisega nõus ja probleemi ei ole.

Valdur Kahro selgitas, et temal pole tekkinud metsakahjustusega seost ning väljendas nördimust, et teema on jõudnud keskkonnakomisjoni päevakorda.

“Raivo, siis ma küsiksin, et kes on need inimesed, kes sulle sellist jama, valet ja ila kirjutavad?” väljendas Kahro oma pahameelt.

Fotod: Priit Tammeraid ja Prangli elanikud.

Viimsi Uudised

Jaga: