Valdur Kahro lõpetas kallasraja sulgemise järelevalvemenetluse käigus

Tähelepanelik Rohuneeme elanik saatis toimetusele 16. veebruaril tehtud foto, millelt on näha Rohuneemes Sääre 22 kinnistuga külgneval rannal kallasraja sulgemine.

Avalikud registrid näitavad, et Sääre 22 kinnistu on seotud volikogu reformierakondlasest liikme Valdur Kahroga. Kes ühtlasi on ka volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni liige.

Kui Viimsi Uudiste toimetus saatis toimuva kohta päringu Viimsi vallavalitsuse keskkonna- ja planeerimisosakonna juhataja Elvis Tõnnisonile, vastas viimane 20. veebruaril järgmiselt:

„Kuna kirjeldatud fakti osas on alustatud järelevalvemenetlust, mis on hetkel pooleli, siis ei ole võimalik järelevalvemenetluse asjaolusid enne otsuse tegemist avaldada. Järelevalvemenetlust viib läbi Järelevalveosakond. Täiendava info osas on võimalik pöörduda järelevalveosakonna poole.“

Viimsi Uudised saatis analoogsed päringud nii Valdur Kahrole kui vallavalituse järelevalveosakonna juhataja Karin Mägile.

Valdur Kahro vastas 24. veebruaril ning kirjutas muuhulgas: „Vabandan kõikide rannas jalutajate ees, kes pidid 5-6 sammu kõrvale astuma, et mööduda ajutisest kivihunnikust rannaribal kõndimise jätkamiseks. Tähelepanelik kodanik kindlasti märkas ka, et kivid olid rannaribale kuhjatud ajutiselt. Üritan uuesti ülesse laduda aastal 94-95 rajatud lainemurdjat, mille võimas meri ja loodusjõud on peaaegu olematuks muutnud. Juba eelmisel nädalal tõstsin kivid kallasrajalt kõrvale ja rannariba on avatud.“

Karin Mägi vastas 27. veebruaril muuhulgas järgmiselt: „Asjaolude kontrollimiseks on alustatud menetlus. Menetluse käiku ei kommenteerita enne otsuse tegemist tulenevalt AvTS § 35 lg 1 p 1 ja 2.“

Viimsi Uudised

Jaga: