Vallavalitsus kinnitas Äigrumäele 33 eramuga detailplaneeringu

Viimsi vallavalitsus võttis 4. jaanuaril vastu korralduse, millega kinnitati Äigrumäe külas Suure-Allikmäe detailplaneeringu (DP) ning suunati see avalikule väljapanekule.

Veidi üle 9 hektari suurune planeeringuala asub Äigrumäe küla lääneosas Pärnamäe kalmistu vahetus läheduses ning hõlmab maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksust.

Kokku planeeritakse sinna 33 üksikelamukrunti, mille suurused jäävad vahemikku 1500 m2 – 2288 m2. Kruntidele määratakse ehitusõigus lisaks üksikelamule ka kahe abihoone ehitamiseks. Elamute maapealsete korruste arv on 2 ja maa-aluseid korruseid ei lubata.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste arutelu toimub 20. veebruaril kell 16.30-17.30 Viimsi raamatukogu 2. korruse saalis.

Detailplaneering on üldplaneeringu kohane.

Tunnuspilt: vaade Pärnamäele (Ruslan Dontsov)

Loe samal teemal:

JUHTKIRI: Viimsi city’ks arendamine jätkub täie hooga” 

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: