Vallavalitsus otsustas realiseerida eksklusiivse piirkonna eramute ehitamiseks

Miiduranna küla ja Haabneeme randa ühendav mereäärne kõrgendik on inspireerinud eelnevaid vallavalitsusi pakkuma välja suurejoonelisi arenduskavu.

Rahvasuus nn killuplatsina tuntud kinnistule kavandati aastal 2007. aastal näiteks uhket kontserdimaja. Toonast visiooni saab meenutada SIIT.

2012. aastal pakuti suurepärase merevaadetega kinnistut Eesti Kunstiakadeemiale uue peahoone ehitamiseks, millest saab lähemalt lugeda SIIT.

Tänane vallavalitsus on Viimsi Halduse kaudu otsustanud realiseerida eksklusiivse kinnistu eramukruntidena. Selleks on volikogule esitatud eelnõu algatada uus detailplaneering, mis muudaks killuplatsi maakasutuse sihtotstarbe tootmismaast ja looduslikust rohumaast väikeelamute maaks ja osaliselt transpordimaaks. Detailplaneeringu algatamise eelnõu näeb ette seitsme üksikelamukrundi ning ühe puhke- ja spordiala krundi kehtestamist.

Kellele ja millisel moel Viimsi Haldus kavatseb need eramukrundid müüa, pole veel teada.

Viimsi Uudised võtab valla kinnisvaraarendusprojekti killuplatsil ka edaspidi vaatluse alla.

Viimsi Uudised

Jaga: