Vallavalitsus paneb tuima: Sääre tee 22 detailplaneeringut aasta viimasel istungil ei arutata

30. detsembril peab Viimsi vallavalitsus oma tänavust viimast istungit.

Istungi päevakorras on 8 punkti. Hoolimata 15. detsembril vallavanem Illar Lemettile Rohuneeme ranna kaitsjate poolt üle antud enam kui 1300-st allkirjast Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamise korralduse tühistamiseks seda teemat antud istungil ei arutata.

15. detsembril rääkis Lemetti muuhulgas Delfi reporterile, et Sääre tee 22 detailplaneeringu teemat arutatakse lähinädaltel ning et tema kaldub vastava korralduse tühistamise poole.

21. detsembril saatis Viimsi vallavalitsusele järjekordse vaide MTÜ Rohuneeme Külaselts, keda esindab Rohuneeme külavanem Jüri Martin. Vaides taotletakse Viimsi vallavalitsuse 11. novembri 2020 korralduse nr 690 “Rohuneeme küla, kinnistu Sääre tee 22, katastriüksuse Sääre rand ja mereala detailplaneeringu algatamiseks ja lähteseisukohtade kinnitamiseks” kehtetuks tunnistamist ning antud detailplaneeringu algatamata jätmist.

Tunnusfoto: 15.detsembril andsid Rohuneeme ranna kaitsjad vallevanemale üle enam kui 1300 allkirja Sääre tee 22 detailplaneeringu algatamise korralduse tühistamiseks.

Loe samal teemal:

„Sääre tee 22 detailplaneeringu kronoloogia 11.11. – 21.12.20“

Viimsi Uudised

Jaga: