Vallavalitsus põhimõtteliselt nõus kõrghoonetega planeeringukavaga Haabneeme endisele staadionile

Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjoni 29. novembri 2023. aasta koosolekul otsustati anda põhimõtteline nõusolek detailplaneeringu algatamiseks Randvere tee 9b katastriüksusel ning sellega piirnevatel kinnistutel.

Tegemist on taotlusega arendada endisele Haabneeme staadioni alale tihehoonestust. Vallavalitsusele on esitatud eskiisprojekt, mis näeb ette planeeringualale ka kõrghoonete (vt tunnuspilt) ehitamist.

Kokku soovitakse rajada piirkonda maapealset suletud brutopinda 35 300 m3 ja maa-alust suletud brutopinda 17 920 m3. Osa planeeritavaid hooneid ületavad kehtiva üldplaneeringuga kehtestatud kõrguspiirangu ning on kuni 12-korruselised.

Viimsi vallavalitsuse planeerimiskomisjon arutas taotust algatada Randvere tee 9b ja sellega piirnevatel kinnistutele detailplaneering juba 28. juunil 2023 toimunud koosolekul.

Siis leiti muuhulgas, et eskiisiga käsitletud viiel kinnistul puudub maastikuarhitektuurne lahendus, mis looks jalakäijasõbraliku väliruumi. Kõrghaljastuse osakaal käsitletud alal on väga madal ja praktiliselt puuduvad põõsaste-püsikute istutusalad. Lahendamata on liikluskorraldus ning nii parkimine kui hoonete teenindava transpordi ligipääs.

29. novembril toimunud vallavalitsuse planeerimiskomisjoni protokollis tõdetakse, et „nüüd on komisjoni märkuste põhjal esitatud eskiis, mida on vähesel määral uuendatud”. Siiski andis komisjon põhimõttelise nõusoleku taotletava detailplaneeringu algatamiseks.

Tegemist oleks kehtivat üldplaneeringut muutva detailpneeringuga, kus maa sihtotstarvet muudetaks ühiskondlike hoonete maast ärimaaks.

Tänane võimuliit on koalitsioonilepingus andnud lubaduse, et ei algatata ühtki üldplaneeringut muutvat detailplaneeringut. Seda lubadust on võimuliit juba rikkunud Mõisapargi naabruses detailpneeringu kehtestamisega, kus üldplaneeringu järgne ühiskondlike hoonete sihtotstarbega maa muudeti ärimaaks.

Viimsi võimuliit on suunanud Randvere tee 9b ning piirnevatel kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse arvamuse andmiseks volikogu keskkonna- ja heakorrakomisjoni.

Tunnuspilt: kuvatõmmis K-Projekt ASi koostatud eskiisprojektist (paremal Randvere tee, taamal sinisega praegune Viimsi SPA hoone).

Loe samal teemal:

Viimsi võimuladvik peab mudamaadlust staadioni pärast”  

Mõisapargi kõrval muudeti maa sihtotstarve ärimaaks”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: