Vallavalitsus proovis kohtuvaidluses ära kasutada Viimsi Uudiste operatiivsust

Tallinna Halduskohtu kohtumäärusest nähtub, et Viimis vallavalitsus püüdis protsessis oma seisukohtade kasuks argumenteerida ka Viimsi Uudiste operatiivsusele viidates.

Tegemist on Tammelaane detailplaneeringu kehtestamise vaide üle peetava kohtuvaidlusega, milles halduskohus andis õiguse kogukondade esindajatele Andres Jaanusele ja Märt Puustile.

Üheks vaidlusteemaks oli, millisest kuupäevast alates tuleb hakata arvestama 30-päevalist perioodi, mille jooksul on õigus esitada volikogu otsusele vaie.

Kohtumäärusest nähtub, et Viimsi vallavalitsuse õigusosakonna juhataja Merit Renlund käsitleb selle kuupäevana 28. aprilli 2020. Viidetega sellel päeval Viimsi Uudiste portaalis operatiivselt ilmunud avalikule pöördumisele ning materjalidele Tammelaane DP arutelust volikogus.

Halduskohus asus siiski seisukohale, et 30-päevane vaide esitamise periood algas seaduslikult 8. maist 2020, mil volikogu otsus oli nõuetekohaselt avaldatud vallavalitsuse häälekandjas Viimsi Teataja.

Viimsi Uudiste toimetus jätkab operatiivselt nii Tammelaane kohtuvaidluse kui teiste vallaelu teemade kajastamist. Peame siiski kahetsusväärseks kui meie tõhusat tööd püüab keegi oma vigade või tegematajätmise õigustuseks ära kasutada.

Tunnusfoto: Märt Puusti foto Tammneeme metsast.

Loe samal teemal:

„Tallinna Halduskohus ennistas kaebetähtajad Tammelaane planeeringu osas“

Viimsi Uudised

Jaga: