Viimsi kohal hakkab hõljuma dirižaablireklaam?

Reklaamifirma Taevalaev on augusti lõpus saatnud Viimsi vallavalitsusele küsimused reklaami erilahendusena Haabneeme Randvere tee äärede dirižaabli ankurdamiseks.

Tegemist oleks ettevõtja esindja Paul Kreegi sõnul 9,3 meetrit pika reklaampinnaga, mis “kogub üsna tublisti tähelepanu, kuid seda veel keegi ei tea, sest praegu, kirjutamise hetkel, on toimunud esimene lansseerimine avalikkuse ees.”

Paul Kreegi soovib samas kirjas infot enda poolt välja vaadatud võimalike dirižaabli ankurdamise kohtade, reklaami kooskõlastamise protsessi ja tasude kohta.

Reklaamiettevõtja kirjale vastanud vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna vanemspetsialist Maarja Kudrjavtseva toob välja peamised nõuded.

”Kehtivad tavapärased piirangud ja nõuded. Mitmed kinnistud, mis esile tõite on eraomandis ja loa väljastamine muuhulgas sõltub, kas Teil on selle eraomanikuga kokkulepe juba olemas või kui kiirelt Teil see on võimalik saada. Omaniku kooskõlastus tuleb lisada taotlusele. Nõuded ja piirangud on eelkõige – ringristmikel 20 m raadiuses reklaami ei lubata, arvestades kaugust ringristmiku välimise sõiduraja äärmisest servast – teekaitsevööndis, s.o. üldjuhul vähemalt 10 m ulatuses äärmise sõiduraja välimisest servast reklaami ei lubata (EhS § 71 lg 3, § 72) – lähimast liikluskorraldusvahendist 10m ja teisest reklaamist 15m – reklaami ei lubata parkides, sh Mõisapargi kinnistu territooriumil teeääres Reklaami eksponeerimise lubamiseks peame teadma kindlat asukohta juba ette, luba väljastatakse kindlale asukohale kindlal kinnistul. Samuti tuleb esitada (ligikaudne) reklaamikujundus, et see ei oleks vastuolus heade kommetega jms.”

Kui dirižaablireklaami soovitakse ankurdada riigimaadele, tuleb selleks saada ka vastavate riigivarade valitsejate kooskõlastused.

”Kui Teil on asukoht valitud, omaniku kooskõlastus olemas ja kujundus teada, esitage palun taotlus https://viimsi.opis.ee/. Menetlus on üldiselt 1-3 tööpäeva. Menetlus näeb välja selliselt, et kui saan automaatteavituse taotluse esitmisest, vaatan andmed üle ja väljastan loa, kui küsitud andmed ja omaniku kooskõlastus on esitatud ning asukoha valikul on arvestatud ülaltoodud nõudeid liiklusest teatud distantsi hoida. Reklaamimaksu arvestatakse päeva ja ruutmeetrite põhiselt, so. 0,46 eurot päevas ruutmeetri kohta. 14-ruutmeetrise pindala korral on reklaamimaks 6,44 eurot päeva kohta,” selgitab Kudrjatseva.

Tunnusfoto on illustratiivne (visualhunt.com).

Viimsi Uudised

Jaga: