Viimsi vallavalitsus plaanib Lubja mäe allika taastada

Vastuseks volikogu liikme Ivo Rulli pöördumisele teatas Viimsi vallavalitsuse järelevalveosakonna juhataja Karin Mägi järgmist:

„Tööd allika torutamisel teostas Viimsi Vesi AS Viimsi Vallavalitsuse teadmisel ja nõusolekul. Töödele on antud ehitusluba 25.11.2016 ja kasutusluba 30.12.2016. Kuna piirkonnas rajas AS Viimsi Vesi oma torustikku, siis tuli allikas torutada kuna vastasel  korral oleks allika vesi imbunud tagasitäidetud kaevikusse, mis omakorda oleks mõjutanud kaeviku püsimist suure kallakuga alal. Praegu on ala dreenitud. Allikas ise on alles ja kui tulevikus asutakse seda piirkonda korrastama, tuuakse ka allikas taas nähtavale ja vaid ülevool rajatakse torru. Kogu ala vajab mahukat projekti ja investeeringut, et rajada trepistik, paigaldada viidad ja stendid, tuua välja Lubja koobas ja selle ümbruse ajalugu.“

Järelevalvemenetlust antud juhtumis vallavalitsuse ei algata.

Loe samal teemal:

„Iidse allika kanalisatsioonikaevu suunamise kohta taotletakse järelevalvemenetluse alustamist.“

Viimsi Uudised

Jaga: