Viimsi vallavalitsus soovib maksta discgolfi raja ehitajale üle 29 tuhande euro vähem

Septembris valminud Viimsi discgolfi pargi ehitaja ning vallavalitsus vaidlevad 29 160 euro üle.

5. septembril saatis Viimsi vallavalitsuse ehitus- ja kommunaalosakonna juhataja Alar Mik kirja Randvere metsa valla tellimusel discgolfi raja ehitanud OÜ 3 Seltsimeest juhatuse liige Art Elmikule.

Kirjas viitab Alar Mik mitmetele väidetavatele vaegtöödele – ehitatud parkla ei mahuta mitte 70, vaid 56 autot; mitmed tii-alad on täitmata liiva ja killustikuga; osa puid on metsa alt välja vedamata ning Linnakumetsa ehitustööd osaliselt tegemata.

OÜ 3 Seltsimeest juhatuse liige Art Elmik ei pea oma 10. septembril Viimsi vallavalitsusele läkitatud vastuses eeltoodud pretensioone põhjendatuks.

Lisaks viitab Elmik Riigikohtu lahendile, mille kohaselt sõltumata tellija ja töövõtja vahel tekkinud erimeelsustele kuuluvad arved õigeaegselt tasumisele.

„Seega olenemata poolte erimeelsusest lepingu täitmise kohasuse üle, lasub risk töövõtja arve mittetäielikul tasumisel tellijal. Töövõtja juhib tellija tähelepanu töövõtulepingu punktile 4.5, mis sätestab viivise tellija rahalise kohustuse mittetähtaegse täitmise puhuks 0,025% päevas (s.o ca 20 eurot/päev),“ kirjutab Elmik.

Viimsi Uudised

Jaga: