Viimsi vallavalitsuselt nõutakse kohtumenetluses ligi 100 000 euro hüvitamist

Tallinna Halduskohus on võtnud menetlusse OÜ City Aero ja OÜ Wingmacht kaebuse vallavalitsuse 30.11.2023 korralduse nr. 347 tühistamiseks ning tekitatud kahju hüvitamiseks summas 99 432 eurot.

Viimsi vallavalitsuse korraldusega nr. 347 kehtestati ajutine planeerimis- ja ehituskeeld Põlendiku maaüksuse detailplaneeringu alale. Ettekande antud otsuse eel tegi vallavalitsusele abivallavanem Alar Mik (Reformierakond).

Kohus määras vastustajalt Viimsi vallalt menetlusega seotud tõendite esitamise tähtajaks tänavu jaanuari lõpu või siis määruskaebuse esitamise kohtu poolt määratud ajaks.

Toimetusele teadaolevalt kohtuvaidlus antud menetluses jätkub.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Halduskohtust tuli esimene Viimsi ajutist planeerimis- ja ehituskeeldu tühistav otsus” 

REPLIIK: Alar Mik põrus Põlendiku DP „üleplaneerimise“ eelnõuga ka keskkonnakomisjonis”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: