Viimsilaste neli suuremat mure

Tänavu veebruarist aprillini viis Viimsi vallavalitsus läbi veebiküsitluse uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks.

Kokku vastas küsitlusele 830 inimest ning tagasiside laekus ka seitseme kirjaliku pöördumise vormis.

Viimsi Uudised jätkab küsitlustulemuste tutvustamist eraldi peamiste küsimuste lõikes.

Viimsilaste peamisi muresid selgitav küsimus oli sõnastatud järgmiselt:

„Milline on hetkel allpool toodutest Teie meelest vallaüleselt suurim murekoht (mis vajab lahendamist läbi üldplaneeringu)?”

Kuvatõmmis küsimuse vastuste graafikust

Vastanutest 46% muretseb kõige rohkem elanike arvu kasvu pärast ning 20% ehitustegevuse ja arenduste tõttu.  Looduhoid ja keskkonnamõjud panevad muretsema 12% vastanutest ning 7% veeressurss ja kanalisatsioon.

Ülejäänud mured (autostumine ja liiklusseisakud; vähene kohalik teenusmajandus; kodulähedased töökohad; haridustaristu; rekreatiivsete alade puudus; taastuvenergiaallikate kasutus; sotsiaaltaristu; uus jäätmejaam) märgiti igaüks ära alla 4% vastanute poolt.

Info ja graafika: Alar Mik.

Tunnusfoto: pexels.com

Loe samal teemal:

Ligi kaks kolmandikku vastanutest ei soovi Viimsi elanikkonna kasvamist”

Viimsi väärtused on metsad, meri ja rannad”

Viimsi Uudised

Jaga: