Ligi kaks kolmandikku vastanutest ei soovi Viimsi elanikkonna kasvamist

Tänavu veebruarist aprillini viis Viimsi vallavalitsus läbi veebiküsitluse uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks.

Kokku vastas küsitlusele 830 inimest ning tagasiside laekus ka seitseme kirjaliku pöördumise vormis.

Viimsi Uudised alustab küsitlustulemuste tutvustamist eraldi peamiste küsimuste lõikes.

Elanikkonna kasvu puudutav küsimus oli formuleeritud järgmiselt:

„Hetkel on valla elanike arv 22 000 sisse kirjutatud inimest, hinnanguliselt elab siin veel ligi 3 000 elanikuks registreerimata inimest, kehtestatud planeeringutega võib lisanduda ca 1 500 elanikku. Millisena Teie sooviksite näha Viimsi valla elanike arvu 16 aasta pärast?”

Vastanutest 72% andis toetuse variandile 27 – 29 tuhat elanikku, mis sisuliselt tähendaks rahvaarvu jäämist tänaseks juba kehtestatud planeeringute piiresse.

20 % vastanutest toetas varianti 29 – 31 tuhat elanikku. 3% toetas variant 31 – 33 tuhat elanikku, 1% varianti 33 – 35 tuhat elanikku ning 4% avaldas toetust variandile üle 35 tuhande elaniku.

Info ja graafika: Alar Mik.

Tunnusfoto: Ruslan Dontsov.

Viimsi Uudised

Jaga: