Hooldaja pakub hooldusteenust raskeid haigusi põdejatele

  1. Hooldekodu pole ainuke lahendus voodihaige jaoks. Väärikalt vananeda saab ka kodus, ent paljudes omavalitsustes puudub koduhooldusteenuse võimalus liikumispuudega ja voodihaigetele inimestele.

Just sellist teenust on pakkunud OÜ Hooldaja seitse aastat Tartus ja nüüd ka Tallinnas ning pealinnaga piirnevates omavalitsusüksustes.

Osaühingu juhataja Anneli Parts ütleb, et Hooldaja missiooniks on luua hooldusteenust vajavatele inimestele kodune elukeskkond, kus nad saavad tunda end täisväärtuslikult. Ühtlasi tagada turvatunne omastele ja arvestatakse hoolealuste isiklike eripäradega . Samuti on luua hoolealustega siiras ja lähedane inimlik kontakti.

„Inimesel peab olema võimalus väärikalt vananeda oma kodus, surmani,” leiab Parts. „Hooldekodu ei ole ainus ega lõplik lahendus,” lisab ta.
Ettevõte on siiani osutanud koduhooldusteenuseid Tartus ja Tartumaal. Pealinna sotsiaalosakonnaga sel teemal konsulteerides selgus, et Tallinnas ning sellega piirnevates omavalitsustes üldse taoline teenus puudub, otsustas ettevõttega laieneda ka siia.
Hooldaja OÜ teenused on suunatud isikutele, kes erivajaduste või sotsiaalsete tingimuste tõttu ei saa iseseisvalt elada.

Peamiselt on klientideks voodihaiged

„Pakume kõrvalist abi vajavatele inimestele nende seisundile vastavat hooldust nende oma kodus,” täpsustas Parts.
Abivajajateks võivad tema sõnul olla nii eakad, trauma- ja insuldijärgsed, vähihaiged kui, füüsilise puudega inimesed ja voodihaiged.

„Elamine oma kodus on neile parim võimalus väärikuse, iseseisvuse ja elukvaliteedi säilitamiseks.Koduhooldusteenus on teenus, mida osutatakse eakatele ja ajutist kõrvalist abi vajavatele täisealistele inimestele kodustes tingimustes, aitamaks neil harjumuspärases keskkonnas toime tulla. Meie eesmärgiks on pakkuda professionaalset koduhooldusteenust, arvestades iga kliendi individuaalseid vajadusi nii täna kui ka tulevikus,” kirjeldas ta.

Hooldaja poolt pakutav põhiteenus jaguneb põetusabi ja hooldusabiteenuseks, samuti osutatakse vajadusel nõustamisteenust ning voodihaigete hooldust kodus.

Hooldusteenust pakub ettevõte vajaduspõhiselt alates üks, kaks või voodihaigetele kolm tundi päevas kliendi kodus.

Anneli Parts ise omab lisaks 15-aastasele töökogemusele ka viie aasta pikkust hooldajatöö kogemust, mille ta sai Inglismaal.
„Voodihaige hooldamine kodus pole seal ammu probleem, käsikäes professionaalsete hooldust pakkuvate firmadega toimib kõik kenasti ja inimesed elavad täisväärtuslikult ning turvaliselt oma kodus,” märkis Parts, kes omandas Inglismaal ka vastava kvalifikatsiooni.

Hooldaja OÜ teeb koostööd ka sotsiaalministeeriumi lepingulise partnerfirmaga Somnium Medical OÜ, mille tegevusalaks on aktiivmadratsite rent.

„Tänu neile madratsitele ei pea enam voodihaige asendit muutma iga 20 minuti tagant. Piisab kolmest või neljast hoolduskorrast päevas, mil hooldaja teeb hügieenitoimingud, annab toidu ja vaatab, et kliendil oleks turvaline ja mugav,” selgitas Parts.
Veel nõustab Anneli Parts omaste hooldajaid kodus, et nende tööd ja vaeva kergemaks teha, sest pole olemas rasket tööd, vaid on valed töövõtted.

Kogu asjakohane info on leitav Hooldaja OÜ kodulehel, täpstavaid küsimusi saab esitada helistades telefonil 55532903.

Tunnuspilt:pexels.com

Viimsi Uudised

Jaga: