Märksõna: Andmekaitse Inspektsioon

Andmekaitse Inspektsiooni ettekirjutus sundis Viimsi Haldust avalikustamisele

OÜ Viimsi Haldus, mis on senini oma eraõiguslikule staatusele rõhudes kiivalt varjanud olulist avalikku informatsiooni, ...

Märt Vooglaidi taotlus saada teada talle „Viimsi Piduri“ tiitli hääletanute andmed kukkus taas läbi

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas 10. septembril menetluse, mis oli algatatud tänvu mais Märt Vooglaidi ja teda ...