Märt Vooglaidi taotlus saada teada talle „Viimsi Piduri“ tiitli hääletanute andmed kukkus taas läbi

Andmekaitse Inspektsioon lõpetas 10. septembril menetluse, mis oli algatatud tänvu mais Märt Vooglaidi ja teda esindava advokaadi Robert Sarve taotlusel.

Vooglaid ja Sarv soovisid, et Andmekaitse Insepektsioon nõuaks Viimsi Uudiste toimetuselt välja andmed nende 101 viimsilase kohta, kes 2020. aasta lõpus hääetasid anonüümsel veebihääletusel Märt Vooglaidi tiitli „Viimsi Pidur 2020“ saajaks.

Tänavu veebruaris oli juba jõustunud Ringkonnakohtu otsus, mis lükkas tagasi Vooglaidi ja Sarve taotluse, mis keelanuks Viimsi Uudistel kustutada veebihääletusel hääli edastanute andmeid.

Tänavu suvel vahetasid Andmekaitse Inspektsioon ja Viimsi Uudised mitmeid kirju (kõik AKI kirjad kannavad märget „Asutusesiseseks kasutamiseks kui aastani 2096“).

Viimsi Uudiste peatoimetaja Ivo Rull on nõus võimalike juriidiliste survevahendite välistamiseks avalikustama vaid osa oma viimasest, 30. augustil AKI-le saadetud kirjast:

„Olen varasemalt korduvalt Andmekaitsekaitse Inspektsiooni töötajatele selgitanud, et Märt Vooglaidi ja tema esindaja Robert Sarve taotlus, et Viimsi Uudised väljastaks 2020. aasta lõpus toimunud anonüümse veebiküsitluse andmed konkursi Viimsi Vedur ja Viimsi Pidur hääletuste kohta, on alusetu ja absurdne.

Neid andmeid pole mitte kuidagi võimalik kellelegi esitada (isegi kui selleks peaks olema mingisugune seaduslik alus, mis minu hinnangul puudub). Kõikide hääletusel osalenute poolt elektrooniliselt ja anonüümselt antud hääled on kustutatud, välistamaks nende sattumist küberrünnakute, poliitiliselt motiveeritud nõuete või muudel asjaolude tõttu kolmandate osapoolte käsutusse.

Olen 30.08.21 vastava selgituse saatnud nii Märt Vooglaidile kui tema esindaja Robert Sarvele (manuses).

Hindan nii Reformierakonna liikme Märt Vooglaidi kui tema esindaja Robert Sarve tegevust antud andmete taotlemisel sõltumatu kogukonnaportaali Viimsi Uudised poliitilise survestamisena. Märt Vooglaidi puhul on võimalik, et Viimsis mõjuka poliitikuna taotleb ta vastavaid andmeid, et korraldada teda kriitiliselt hinnanud isikutele kättemaksuaktsioone.“

Selle peale AKI  lõpetas menetluse ning ei esitanud Viimsi Uudistele mitte mingisuguseid nõudeid.

Tunnusfoto: kuvatõmmis Viimsi Teatajast.

Loe samal teemal:

Tiitli Viimsi Vedur 2020 said Andres Jaanus ja Märt Puust, Viimsi Piduri tiitliga pärjati Märt Vooglaid”

Kohus lükkas tagasi Märt Vooglaidi katse sekkuda Viimsi Uudiste tegevusse”

Viimsi Uudised

Jaga: