Märksõna: „Väärtused kui inimvara ja nende seos ühiskonna arenguga“