Ants Erm: olukorrast soojamajanduses

Suvel rauta rege, talvel säti atra, on vanarahvas öelnud.

Selle looga tõstatan teema, mis muude skandaalide ja skandaalikesete kõrval on Viimsis täiesti tähelepanuta jäänud. Aga samas puudutab suurt osa meie elanikkonnast otseselt ja kaudselt tegelikult kõiki. Nimelt tuleb juttu Viimsi valla soojamajandusest.

 

Täna on Viimsi paljudes elu- ja ärihoontes kasutusel kaugküte, mida korraldab AS Adven Eesti. Kehtestatud on vastavalt omavalitsuse määrusele kaugküttepiirkonnad, soojuse hind kooskõlastatakse soojatootja poolt Konkurentsiametis – kõik paistab ilus ja tore.

Ilus ja tore ei ole ainult ilmade jahenedes ja kütteperioodi alates number, mis küttearve realt vastu vaatab. Kummalisel kombel on samade energiakandjate (maagaas ja hakkpuit) ja samasugusel soojusenergia edastusmeetodil toimiv protsess Viimsis ligi 10% kallim kui Tallinnas.

Kuidas saab Viimsis samal põhimõttel toimiv, ent oluliselt väiksemate võrgukadudega soojusenergia tootmine ja edastamine kallimaks minna kui kordades suurema võrguga Tallinnas?

Näiteks maikuu soojuenergia hind Tallinnas oli 56,34EUR MW/h, Haabneeme-Viimsis 62,17 EUR MW/h. Aasta lõikes (prognoositava tootmise 33000MW/h juures) arvestades piirhinnas lubatud kõikumisi, teeb see 198 tuhat eurot viimsilaste rahakottide kahjuks. Kümne aasta lõikes aga makstakse Viimsis võrreldavate  tarbijamahtude juures pea 2 miljonit eurot rohkem kui pealinnas.

Need arvud pole read Exceli tabelis, vaid tegelik raha, mida inimesed igal aastal arvete alusel tasuvad.

Mida saab teha omavalitsus soojuse hinna kujundamisel?

Kolmanda osapoolena peaks soojuse hinna määramisel vald seisma viimsilaste huvide eest. Kuidas aga on tegelikult koostöös Konkurentsiametiga kontrollitud ja tutvutud hinnakujunduse aluseks olevate kulukomponentide põhjendatuse, väljatoodud kululiikide ja soojuskadude vastavusega tegelikkusega? Kes vallaametnikest on energiakulu kontrolli ja jälgimise raske ning aeganõudva töö enda kanda võtnud? Kas kellegi on üldse sellealast pädevust ning teadmisi?

Teine teema on soojuse tootmiseks vajalike varade ja soojusvõrkude võõrandamine. Millistel alustel, mis summade eest ja missuguses vormis (avalik enampakkumine, otsustuskorras võõrandamine) seda tehti? Kas teostati (ja kelle poolt) varade audit ja hindamine või tehti seda raamatupidamisliku väärtuse alusel?

Vallavanem Lemetti lubas maikuu volikogus pärast pikka pigistamist, et hakkab neile küsimustele vastuseid otsima. Loodan, et ta leiab need ja annab teada enne oktoobrit, mil tema ametiaeg läbi saab.

Monopoolsete ettevõtete võõrandamise korral ei müüda ju ainult seadmeid ning tootmisvahendeid, vaid tegelikult turgu. Ehk seda raha, mida elanikud palehigis teenivad.

Tänaste tootmismahtude ja soojuse hinna võrdluses võiks Viimsi soojamajanduse väärtus enne 2019. aastal tehtud rekonstrueerimistöid olla 4 – 6 miljonit eurot. Aga mis summade eest see käest anti?

Kõige krooniks on suudetud ka Viimsi arvestatav maagasi võrk AS Adven Eesti omandusse mängida. Mis tähendab, et ühtegi arvestatavat alternatiivi ega mõjuhooba soojuse hinna mingilgi määral survestamiseks (peale püsiva hinnakujunduse metoodika  jälgimise kulukontrolli) ei ole.

Kokkuvõtteks tuleb paraku tõdeda, et kogu Viimsi soojaamajandus on koondunud ühe ettevõtte kätesse ja alternatiivid puuduvad. Ning et midagi muuta, on vajalikud väga suured omavalitsuse poolsed investeeringud. Mis kunagiste otsuste põhjal tuleb meil kõigil kinni maksta.

Lõpetuseks – kogukonna huvides võiks vallavalitsus koheselt soojatootjalt küsida (ja valla häälekandjas teada anda), millal kavatseb soojuse tootja hinda tõsta? Kas sel sügisel peale kohalikke valimis? Mingil arusaamatul põhjusel ütleb sisetunne, et täpselt niimoodi on seda planeeritud.

Ants Erm on valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja Viimsi volikogus.

Viimsi Uudised

Jaga: