Ivo Rull: Viimsi vesi ja Viimsi Vesi

Jaanieelne kuumalaine tõi taas fookusse teema, kui palju jagub viimsilastele vett nii igapäevasteks vajadusteks kui aiataimede kastmiseks. Ning kui hästi on valla vee-ettevõte oma tegemistega hakkama saanud.

AS Viimsi Vesi pommitas kolmekümnekraadises leitsakus oma kliente vigases kirjas SMSidega, mis kutsusid üles loobuma joogivee aedades kastmiseks kasutamisest. Mingisugust alternatiivset lahendust, kuidas aiaomanikud peaksid troopilises kuumuses säilitama oma hoole ja armastusega kasvatatud taimed, välja ei pakutud. Viimsilaste Facebookis on püsitatud kümneid küsimusi valla vee-ettevõtte tegevuse ja tulevikuperspektiivide kohta. Aga võimuliidu poolt ASi Viimsi Vesi nõukokku lähetatud Tanel Einaste (Reformierakond) ja Jan Trei (Isamaa) pole senini võtnud vaevaks neile vastuseid anda.

Viimsi on vähemalt kahes asjas üleriigilistes TOPides teisel kohal – need on vallavanema palga suurus ja vee hind.

Maksame ülemäära kõrget hinda nii oma igapäevase vee kui veemajandust suunama seatute töötasude eest.

Kogukondade Viimsi inimesed on Viimsi põhjavee olukorda ja AS Viimsi Vesi tegevust analüüsinud põhjalikult. Oleme seisukohal, et Viimsi vallas on viimasel kümnendil liiga jõuliselt tegeletud kinnisvaraarenduse ühekülgse soodustamisega. Samal ajal pole piisavalt aktiivselt arendatud koostööd ja taristut ASiga Tallinna Vesi, et tagada põuastel suvedel meie aiaomanikele piisav veevarustus.

Oma retoorikas on tänane vallavõim vee teemat oluliseks pidanud, korraldati ju isegi vee-aasta kampaania. Paraku on tegudes oldud märksa tagasihoidlikumad ning peale mõne eurorahade eest tehtud sadevee kogumise lahenduse pole midagi märkimisväärset ette näidata.

Kogukondade Viimsi tahab ja suudab tuua meie veemajandusse vajalikud muudatused. Esiteks tuleb selleks muuta muude vallaettevõtete hulgas ka AS Viimsi Vesi tegevus läbipaistvaks ning volikogu revisjonikomisjoni poolt kontrollitavaks. Viimsilastel on õigus teada, kuidas 100%-lt vallale kuuluva Viimsi Vesi juhtimine ja majandustegevus toimub.

Teiseks soovime analüüsida AS Viimsi Vesi tootmise sisendeid, marginaale ja tehnilisi lahendusi. Olen kindel, et neis on peidus võimalusi vee hinna alandamiseks. Valla vee-ettevõte peab tagama kehtivatele normidele ning nõuetele vastava vee tootmise ja edastamise.  AS Viimsi Vesi eesmärk ei peaks olema kogukonna kaudne maksustamine.

Kolmandaks tuleb Viimsi vallal kiiremas korras välja arendada piisava läbilaskevõimega veehaare Tallinna suunal. Ning sõlmida kokkulepped ASiga Tallinna Vesi vajadusel õiglase hinnaga Tallinna pinnavee juurdeostuks. Need on tegelikult elementaarsed lahendused ja tekitab tõsist hämmingut, miks antud asju pole juba ära tehtud.

Ning neljandaks vaatame kriitiliselt üle Viimsi vallavõimu loal tänaseks ülekuumenenud kohaliku kinnisvarasektori. Mitte kõik arendajate soovid ehitada kohalikud põllud ja metsaveered täis lihtsakoelisi kortermaju või ridaelamuid ei pea saama valla poolt aktsepteeringut.

Viimsi vald peab arenema nõnda, et siin oleks hea elada nii senistel olijatel kui uutel tulijatel. Kuna tänane võimuliit on näidanud oma tahtmatust tegeleda viimsilaste jaoks oluliste väärtustega, ka aedlinliku elukeskkonna kujundamisega, tuleb sügisel korraldada refivahetuskuu.

Ivo Rull on Kogukondade Viimsi esindaja vallavolikogus.

Loe samal teemal:

Viimsi Vesi: võime jõuda kriitilise piirini”

Viimsi Uudised

Jaga: