Annika Vaikla peab selgitama raamatukogu diili tausta

Vallavolikogu 17. augusti istungil esitasid Ants Erm ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) arupärimise abivallavanem Annika Vaiklale (Keskerakond) Viimsi raamatukogule rendipinna 10 + 5 aastaks üürimise kohta.

Viimsi Uudised avaldab arupärimise täismahus.

„Juba 2018. aasta jaanuaris tegelesite Teie Viimsi vallavalitsuse liikmena raamatukogu rendipinnale viimisega Viimsi Marketisse. Sama aasta 19. juunil otsustas Viimsi volikogu, et  Viimsi vallavalitsus peab volikokku tooma vähemalt 3 alternatiivset lahendust/pakkumist raamatukogule uute ruumide saamiseks. Teie esitasite volikogule 9.oktoobril 2018 otsustamiseks vaid ühe alternatiivi – raamatukogu üüripinnale viimiseks 10 + 5 aastaks Viimsi Marketisse. Rääkiste koos toonase vallavanem Siim Kallasega volikogule, et oma maja on alati parim, kuid 10-15 aasta raamistikus sobib tänane rendipinna võimalus ideaalselt.

Tegelikult maksab raamatukogu rendipinnale viimine 10 aastaga Viimsi maksumaksjatele 3,3 miljonit eurot ning 15 aastaga 4,9 miljonit eurot. Need on summad, mille eest saanuks Viimsi vallale ehitada päris korraliku raamatukoguhoone.

Eelnevast lähtuvalt on meil Teile järgmised küsimused:

  1. Kuhu pannakse Viimsi raamatukogu raamatud 10 või 15 aasta pärast, kui üürileping lõppeb? Või peaks Viimsi vald jääma eraettevõttele üüri maksma veel pikemaks ajaks?
  2. Mis kirjutati raamatukogu üürilepingusse säte, et kui Viimsi vald soovib selle lepingu ennetähtaegselt lõpetada, tuleb tasuda eraettevõttele 150 tuhat eurot leppetrahvi?
  3. Üürilepingu sõlmimise eel selgitasite koos Siim Kallasega, et raamatukogu kolimisega on kiire, kuna nende ruumide kasutamise kokkulepe Viimsi vallale kuuluvas Rannapere Pansionaadis saab läbi. Tegelikult seisid pansionaadi ruumid pärast raamatukogu väljakolimist aastajagu tühjana. Kas polnuks mõistlikum pikendada raamatukogu tegutsemist pansionaadis seinikaua, kuni raamatukogule valmib uus hoone?
  4. Andsite 2018. aastal volikogule koos Siim Kallasega infot, et vallal pole vahendeid lähiaastatel ehitada ise raamatukogu. Tegelikult on Viimsi vallavalitsus võtanud igal järgnevalt aastal märkimisväärselt laenu (tänavu näiteks 10 miljonit eurot). Kas polnuks mõistlikum võtta ka vallale kuuluva raamatukoguhoone ehituseks investeerimislaenu?
  5. Miks jäeti 2018. aasta alguses, kui veel ei olnud välja kuulutatud arhitektuurikonkurssi Artiumi rajamiseks, kõrvale võimalus lisada raamatukogule sobilike ruumide projekteerimine sellesse hoonesse?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Loe samal teemal:

AJAPEEGEL: 3 aastat tagasi sai raamatukogu diil konkreetsema vormi”

Viimsi Uudised

Jaga: