Ants Erm: koroonast meie lähiümbruses, IV

Jätkan ülevaadet koroona levikust Harjumaal, veidi ka ülejäänud maailmast.

Maailmas on tänaseks registreeritud 73,7 miljonit nakatunut (nädala eest 70,0). Nendest 1,64 (1,57) miljonit on surnud, suremus 3% (3).
Euroopas on 20,2 (19,0) miljonit nakatunut ning 467 (438) tuhat surnut, suremus 4,6 (4,8) %. Eestis on vastavad numbrid 18 682 (16054), 157 (139) ja 1,3 (1,4) % .

Allpool graafikud Covid 19 levikust mõnedes riikides (Tartu Ülikooli andmed).

Joonisel on toodud päevase juhtumid 100 000 elaniku kohta perioodil 30. augustist 15. detsembrini. Jätkuvalt on hästi toime tulnud Soome ja Norra. Eesti ja Läti päevaste juhtumite arv on enam-vähem stabiilne, aga kõrgel tasemel (4 korda enam nakatumisi kui Soomes ja Norras).

Leedus on midagi totaalselt lahti (Euroopa liider, nakatumine 3 korda kõrgem kui Eestis ja Lätis). Lääne-Euroopa riigid (joonisel Šveits, Ühendkuningriik ja Holland) said tänu karmidele liikumispiirangutele tõusukõvera langusesse, kuid see on hakanud uuesti tõusma.

Poola oli tugevas languses ja on hetkel samas seisus kui Saksamaa ja Ühendkuningriigid, s.t. oluliselt paremas seisus kui Eesti ja Läti.

Harjumaal jätkuvad endised trendid

Praeguses olukorrast annab parema ülevaate viimase 14 päeva naktumise trend.

Trendid on erinevad, kõrgeim tõus ja ka tase on Kuusalus ja Maardus (Loksat sellel joonisel ei ole). Tugevas tõusutrendis on Kohila, Kose, Rapla ja Anija vallad. Samas nakatumise tase jääb neis enamasti alla Eesti keskmise. Nõrgas languses on Keila linn ja Kiili ning Lääne-Harju vallad. Viimsi vald püsib tasemel 434, mis on mõnevõrra madalam tänasest Eesti keskmisest (471).

Viimsi Uudised

Jaga: