Ants Erm: koroonast meie lähiümbruses

Jätkan ülevaadet koroona levikust Harjumaal, veidi ka ülejäänud maailmast.

Valitsus karmistas järjekordselt käitumisreegleid, eriti Ida-Virumaal, kus olukord on tõeliselt hull. Loodame, et nende mõju hakkab järgmisel nädalal ka välja paistma, seni on nakatumise leviku kasv paraku endine. Vaatame kõigepealt Euroopat. Allpool graafikud Covid 19 levikust mõnedes riikides (Tartu Ülikooli andmed).

Joonisel on päevase juhtumid 100 000 elaniku kohta perioodil 30. augustist 8. detsembrini. Hästi on toime tulnud Soome (lisaks ka Norra, Island ja Iirimaa). Lääne- ja Kesk-Euroopa riigid on üldjuhul tänu karmidele liikumispiirangutele saanud tõusukõvera langusesse – joonisel näitena Belgia, Austria ja Poola. Kõik Balti riigid on kahjuks tõusvas trendis, eriti hull on olukord Leedus.

Ka Harjumaa pilt on muutunud: „tänu“ Loksa hooldekodupuhangule on Kuusalu+Loksa kõver järsult üles läinud.

Edasi järgnevad traditsiooniliselt Maardu, Lasnamäe ja Viimsi, edasi ümber Eesti keskmise taseme ülejäänud Tallinna linnaosad. Keskmine tõus on viimased kolm nädalat püsinud ühtlane igal pool, vaibumise märke ei ole. Viimase14 päeva nakatumisnäitaja kasvutendentside võrdlemiseks on minul olemasolev aegrida veel liiga lühike, aga võrreldamatult kõrgem tase on Kuusalu vallas koos Loksa linnaga (991, graafikul ei ole!). Edasi järgnevad Eesti keskmisest mõnevõrra kõrgemal tasemel Maardu, Tallinn, Jõelähtme, Rae ja Viimsi vallad.

Maailmas on tänaseks registreeritud 70 miljonit nakatunut (nädala eest 64,3) nendest 1,57 (1,5) miljonit on surnud, suremus 3%. Euroopas 19 (17,5) miljonit nakatunut, 438 (403) tuhat surnut, suremus 4,8 (5) %. Eestis on vastavad numbrid 16 054 (13019), 139 (122) ja 1,4 (1,6) %.

Viimsi Uudised

Jaga: