Ants Ermi ettepanekul toimub kevadhooaja viimane volikogu Zoomis

Kuigi Viimsi volikogu kantselei saatis esmalt 16. juuni volikogu istung kutse välja toimumiskohaga volikogu suures saalis Nelgi tee 1, muudeti antud istung siiski elektrooniliseks Ants Ermi ettepanekul.

Valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ants Erm juhtis 9. juunil volikogu liikmete tähelepanu asjaolule, et COVID-19 pole paraku Eestis veel täielikult taandunud. Ning et volikogu saalis pole võimalik istungit 2+2 reeglit järgides korraldada. Ühtlasi tegi Ants Erm ettepaneku viia kevadhooaja viimane volikogu istung Zoomis. Mõne tunni möödudes tuligi volikogu kantseleist uus kutse elektroonilisele istungile.

Viimsi vallavolikogu esimees, Reformierakonna nimekirjas valituks osutunud Taavi Kotka on hoolimata oma IT-ettevõtja taustast teinud seni minimaalselt volikogu töö IT-lahenduste kasutuselevõtuks.

Peaaegu kaheaastase Kogukondade Viimsi surve tulemusena hakati möödunud sügisest lõpuks tegema volikogu istungitest  videoülekandeid reaalajas ning säilitama istungite videoarhiivi.

Samas jäeti möödunud kevadel arvestama kõik Kogukondade Viimsi saadikute Ants Ermi ja Ivo Rull muudatusettepanekud valla põhimääruse uuele variandile. Paljud neist ettepanekutest käsitlesid Viimsi vallas erinevatele tasemetel e-valimiste korraldamise võimaldamist.

Volikogu istungitel Zoomis on toimunud protseduuriliselt ajakulukad hääletused, kus iga saadik ütleb suusõnaliselt kas „poolt“, „vastu“ või „erapooletu“ seisukoha  arutletava päevakorrapunkti suhtes.

Nüüd on teatud aktiivsust üles näidanud volikogu kantselei, saates volikogu liikmetele 10. juunil e-maili palvega teha 30. juuniks Viimsi valla põhimäärusesse parandusettepanekuid, mis võimaldaksid „täiendada volikogu töökorra regulatsiooni (viia sisse e-istungi läbiviimise võimalus).”

Loe samal teemal:

„Ants Ermi avalik pöördumine Taavi Kotka poole“

Viimsi Uudised

Jaga: