AS Gasell esitas vaide jalgpallihalli ehitusloa väljastamisele

AS Gasell on esitanud Viimsi vallavalitsusele vaide Kannikese ja Halli tee piirkonda planeeritud jalgpallihalli ehitusloa väljastamisele.

Vaides tuuakse välja ridamisi vastuolusid kehtiva detailplaneeringuga (maapinna tõstmine, halli kõrgus, treeninghalli asemel võistlushalli rajamine, vastuolud naabrusõigusega jmt).

Vaides soovitakse, et jalgpallihalli rajamisel pinnast mitte ei tõstetaks, vaid süvendataks. Tehakse ettepanek viia jalgpallihalli projekt kooskõlla detailplaneeringuga. Soovitakse ümber projekteerida sadevete eemaldamine ning säilitada Kannikese tee 1 ja Halli tee 16 vahel olev piirdeaed olemasolevas kõrguses ning konstruktsioonis.

Lisaks nõutakse keskkonnamõju hindamise menetluse läbiviimist, sest on selgunud olulised mõjud, mida DP menetluse käigus ja sealse KSH eelhinnangu koostamise käigus ei osatud arvestada. Välja tuuakse autode arvu oluline kasv, maapinna vertikaali oluline muutmine (tõstmine), sademevete lahendus jmt.

Tunnuspilt: freepik.com

Loe samal teemal:

Planeerimisekspert soovib selgitusi jalgpallihalli detailplaneeringu menetluses toimunud vassimiste kohta

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: