Elanikud annavad Viimsi valla juhtimisele ülimadala hinnangu

Rahandusministeerium avas hiljuti portaali Minu Omavalitsus.

Huvilised saavad selles portaalis tutvuda hinnangutega oma kodulinna või -valla avalikele teenustele.

Teenuste seire metoodika töötas välja Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus (RAKE) koostöös Geomedia OÜ-ga.

Veebilehel on kõiki omavalituse puhul hinnatud 16 valdkonda: alusharidus, noorsootöö, põhiharidus,  elamu- ja soojusmajandus, liikuvus, jäätmemajandus, veemajandus, laste heaolu, täiskasvanute sotsiaalhoolekanne, rahvatervis ja turvalisus, kriisideks valmisolek, raamatukogud, sport, kultuur, muuseum ning valitsemine. Teavet hindamiseks on kogutud riiklikest registritest ja riigiasutuste andmebaasidest. Samuti kohalikelt omavalitsustelt neile saadetud küsitlustest ja elanike rahulolu uuringust, mille on teinud statistikaamet.

Kõiki valdkondi on hinnatud kümnepallisüsteemis, kus null tähendab teenuse puudumist, kümme aga ideaali.

Tänases ülevaateloos toome välja Viimsi valla juhtimist käsitlevad hinnangud.

Viimsi vallas on elanike rahulolu ja aktiivsuse keskmine hinne 1 (võrdluseks – finantsilist jätkusuutlikkust on hinnatud 8-ga). Sealjuures rahulolu üldise arengusuunaga on 1/3 ja rahulolu elanike kaasamisega 0/3.

Saadud hinnetega on Viimsi vald Harjumaal kindlalt nö punaste laternate grupis. Viimsist veelgi madalama hinde (0) on saanud üksnes Kuusalu vald ja Loksa linn.

Eesti kõikide omavalitsuste elanike rahulolu ja aktiivsuse keskmine hinne on 4.

Täpsemalt infot saab vaadata SIIT.

Tunnusfoto: Viimsi valla hindepunktid portaalis Minu Omavalitsus.

Viimsi Uudised

Jaga: