Ivo Rulli avalik kiri Taavi Kotkale

Viimsi volikogu liige Ivo Rull saatis täna avaliku kirja volikogu esimees Taavi Kotkale.

Viimsi Uudised avaldab selle kirja muutmatul kujul ning jääb ootama Taavi Kotka vastuseid kirjas osundatud teemadel.

AVALIK KIRI

Taavi Kotka

Viimsi vallavolikogu esimees

Cc:

Viimsi Uudised

Viimsi Teataja

Tere, Taavi Kotka!

Viimsi volikogu esimehe tööülesannete hulka kuulub vastavalt valla põhimäärusele ka volikogu sisemise töö korraldamine. Osundan ühele volikogu töö kitsaskohale, mis ammugi vajanuks Teie poolset sekkumist.

Loodetavasti olete tähele pannud kurba tõsiasja, et Viimsi volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjon pole selle moodustamisest möödunud enam kui kahe aasta jooksul pidanud mitte ühtki sisulist töökoosolekut. Mis on omamoodi „rekord“ vähemalt Eesti piires.

Kurioosum on, et just Teie allkirjaga on Riigi Teatajas 22.12.17 ilmunud  „Viimsi Vallavolikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni põhimäärus“, mille § 5 (2) ütleb:Komisjoni koosolek toimub vastavalt vajadusele komisjoni esimehe edastatud koosoleku kutsele, kuid mitte harvem kui 1 (üks) kord kvartalis.“

Miks olete rohkem kui kahe aasta jooksul passiivselt jälginud, kuidas transpordi- ja turvalisusekomisjoni esimees, Teiega koos Reformierakonna nimekirjas kandideerinud Vladas Radvilavičius, tuimalt ignoreerib komisjoni põhikirja?

Ma ei tea, kuidas Teie hindate volikogu esimehena transpordikorralduse küsimusi Viimsi vallas. Minu meelest on need väga olulised.

Juba aastal 2013 lubas Reformierakond Viimsis, kelle nimekirjas ka Teie aastal 2017 volikokku kandideerisite, et Viimsi ja Tallinna vahel tuleb käima panna ekspressbussid. Sedasama soovitasid ka Hendrikson & Ko liikluseksperdid aastal 2017. Täna ekspressbusse pole ja pole ka teada, millal need tulevad. Kas tõesti pole komisjonil siin arutamist nõudvat teemat?

Ka turvalisusega on Viimsis paraku probleeme. Olete isiklikult volikogus kurtnud, et Miiduranna rannakaitsepatarei ning nn killuplatsi aladel toimub nii alkoholi kui narkootikumide tarbimist. Minu hinnangul on aeg-ajalt turvalisusega probleeme ka Haabneeme kunagise koolimaja ümbruses. Või nädalavahetustel Viimsi peokohtade läheduses. Kas komisjonil poleks vaja ka nende probleemidega tegeleda?

Aga kui Te ei suuda volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjoni tööle panna, siis saate siiski volikogu päevakorda lülitada eelnõu selle komisjoni volituste ettetähtaegseks lõpetamiseks vastavalt Viimsi valla põhimääruses § 25 (2) sätestatule.

Parimat,

Ivo Rull

Viimsi vallavolikogu liige, valimisliit Kogukondade Viimsi

Loe samal teemal: Viimsi volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjon pole tööd alustanud

Viimsi Uudised

Jaga: