Petitsioonil üle 300 allkirja, aga vallavalitsus vaikib

Viimsi Kooli lapsevanemate poolt 23. jaanuaril algatatud petitsiooni oli 28. jaanuari ennelõunaks kogunenud üle 300 allkirja.

Petitsioonis soovitakse Viimsi vallavalitsuselt kiireid samme koolis töörahu ning usalduse taastamiseks.

Petitsioonis osundatakse, et kooli direktor Aime Niidase enesekeskne juhtimisstiil on koolis tekitanud suure kaadrivoolavuse. Viidatakse, et tekkinud juhtimiskriis mõjutab negatiivselt õppetöö kvaliteeti ning kooli lõpetajate taset.

Viimsi Uudised palus 24. jaanuaril petitsioonis osundatud probleemidel anda omapoolsed kommentaarid vallavanem Illar Lemettil ning abivallavanem Annika Vaiklal. Kumbki neist soovitud tähtajaks ehk 27. jaanuari tööpäeva lõpuks kommentaare ei saatnud.

Petitsiooni koostajad ja sellele allakirjutanud soovivad, et Viimsi vallavalitsus „astuks kiiremas korras otsustava sammu tagamaks Viimsi Kooli töörahu ja lahendada koolijuhi ebapädeva juhtimise tulemusena tekkinud olukord.“

Petitsiooni üks algataja Martti Vaidla on Viimsilaste Facebookis kirjeldanud mitmekümne õpetaja lahkumist koolist direktoriga koostöö mittelaabumise tõttu.

Minu küsimus (—) oli, kas vallal pole lihtsam otsida üht juhti või kahtkümmet õpetajat,“ kirjutas Vaidla.

Petitsiooniga saab tutvuda ning seda allkirjaga toetada SIIN.

Loe samal teemal:

„Viimsi Kooli sisepinged taas Õhtulehe veergudel“

„Viimsi Kooli lapsevanemad nõuavad vallavalitsuselt töörahu taastamist“

Viimsi Uudised

Jaga: