Kahel Viimsi volikogu komisjonil puuduvad juhid

Kahel Viimsi volikogu komisjonil puuduvad juhid, kuna neid kohti täitnud Reformierakonna nimekirja liikmed on tänaseks volikogust taandunud.

Viimsi valla põhimääruse § 25 (6) kohaselt lõpevad volikogu komisjoni esimehe, komisjoni aseesimehe ja volikogu liikmest komisjoni liikme volitused automaatselt samaaegselt tema volikogu liikme volituste peatumise või lõppemisega.

Reformierakondlase Märt Vooglaidi volitused Viimsi volikogus lõppesid tänavu aprilli alguses ning seega pole hetkel juhti volikogu maa- ja planeerimiskomisjonil. Millegipärast kuulub aga valla veebi andmeil Vooglaid jätkuvalt revisjonikomisjoni koosseisu, kuhu tal vastavalt valla põhikirjale enam asja ei tohiks olla.

Reformierakonna nimekirjas volikokku kandideerinud ja seal asendusliikmena toimetanud Vladas Radvilavičiuse  volitused volikogu liikmena lõppesid möödunud aasta mais. Samas valla veebi andmeil oli ta veel tänavu jaanuaris transpordi- ja heakorrakomisjoni esimees. Tänaseks on Radvilavičiuse nimi veebis komisjoni esimehe kohalt eemaldatud.

Viimsi volikogu transpordi- ja heakorrakomisjon on üks „legendaarsemaid“ komisjone Eesti omavalitsuste ajaloos üldse. Pärast avaistungit 2017. aasta lõpus pole see komisjon rohkem kui kahe aasta jooksul mitte ühtegi istungit enam pidanud.

Loe samal teemal:

„Viimsi volikogu transpordi- ja turvalisusekomisjon pole tööd alustanud“

„Ivo Rulli avalik kiri Taavi Kotkale“

„Märt Vooglaidi visa püsimine volikogu asendusliikme staatuses“

Viimsi Uudised

Jaga: