Keskkonnaamet ei kinnitanud valla kava laiendada Kaluri teed sanglepiku arvelt

Keskkonnaameti vanemspetsialist juhtivspetsialisti ülesannetes Mareile Michelson on saatnud 23. novembril eitava vastuse Viimsi vallavalitsuse taotlusele laiendada Kaluri tee rannapoolset osa kaitsealuse sanglepiku arvelt.

 

Põhjalikult motiveeritud vastuse lõpus toob Keskkonnaamet välja, miks ei olda nõus Viimsi vallavalitsuse poolt kooskõlastamiseks esitatud projektlahendusega, kus jalgratta- ja jalgtee kulgeb võrreldes varasema projketiga rohkem kaitsealuse puistu alal.

„Lähtudes eeltoodust, ei ole Keskkonnaamet veendunud, et ehitustegevusega ei kaasne negatiivset mõju kaitsealusele puistule ning käesoleva kirjaga ei kooskõlasta Keskkonnaamet Kaluri tee rekonstrueerimisprojekti ega raieid looduskaitse all olevas Viimsi sanglepikus. Arvestades eeltoodut on Keskkonnaamet seisukohal, et esitatud projekti tuleb täiendada. Projektis tuleb välja tuua kui mitu, mis liiki ning kui suured puud soovitakse kaitsealuses puistus maha raiuda. Samuti tuleb projektis välja tuua asjaolud, miks uus projektlahendus on parem kui varasem, arvestades muuhulgas asjaolu, et uus lahendus killustab puistu ala ja kokkuvõttes võib kahjustada oluliselt laiemat ala algsega võrreldes.”

Täismahus on Keskkonnameti kiri Viimsi vallavalitsusele loetav SIIT.

Tunnuspilt: Kaluri tee lõik, mis ühelt poolt piirneb kaitsealuse sanglepiku ning teisalt uusarenduspiirkonnaga märtsis 2023.

Loe samal teemal:

FOOKUS: loe, kes toetasid Haabneeme ranna lähistele kortermajade ehitamiseks tingimuste loomist”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: