Kohtumääruse kohaselt peab Valdur Kahro tasuma Monica Luong-Nõmmele 3554 eurot

Harju Maakohus on 10. aprillil teinud kohtumääruse menetluskulude suuruse kindlaksmääramiseks tsiviilasjas, milles menetleti Valdur Kahro hagi Monica Luong-Nõmme vastu ebaõigete väidete ümberlükkamiseks ja kahju hüvitamiseks.

Avaldame siinkohal avalikkuses palju tähelepanu leidnud kohtuprotsessi (vt viiteid konflikti ning seda käsitleva kohtuprotsessi kajastustele käesoleva loo lõpus) menetluskulude kindlaksmääramise kohtumääruse resolutsiooni.

RESOLUTSIOON

1. Rahuldada hageja Valdur Kahro avaldus menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramiseks osaliselt.

2. Määrata kindlaks hüvitatavate menetluskulude rahaline suurus ning mõista kostjalt Monica Luong-Nõmmelt hageja Valdur Kahro kasuks menetluskulud 2373,50 eurot.

3. Rahuldada kostja Monica Luong-Nõmme avaldus menetluskulude rahalise suuruse kindlaksmääramiseks osaliselt.

4. Määrata kindlaks hüvitatavate menetluskulude rahaline suurus ning mõista hagejalt Valdur Kahrolt kostja Monica Luong-Nõmme kasuks menetluskulud 5927,67 eurot.

5. Tasaarvestada hageja ja kostja vastastikused kohtumäärusega väljamõistetavad menetluskulud ning tasaarvestuse tagajärjel mõista hagejalt Valdur Kahrolt kostja Monica Luong-Nõmme kasuks 3554,17eurot eurot.

6. Hüvitamisele kuuluvatelt menetluskuludelt tuleb hagejal Valdur Kahrol tasuda kostjale Monica Luong-Nõmmele käesoleva kohtumääruse jõustumisest alates kuni täitmiseni viivist võlaõigusseaduse § 113 lõike 1 teises lauses ettenähtud ulatuses.

7. Toimetada kohtumäärus pooltele kätte.

Antud määruse peale saavad pooled soovi korral esitada kaebuse Tallinna Ringkonnakohtule.

Tunnuspilt: tehisintellekti loodud illustratsioon (freepik.com).

Loe samal teemal:

Elu24 kajastab Kahro ja Luong-Nõmme esimese astme kohtuvaidlust”

Täna õhtul „Kuuuurijas“: skandaalne konflikt Prangli saarel”

Kuuuurija: üks Prangli kohtusaaga lõppes, võimalik jätkuhagi”

Valdur Kahro suhtes alustati kriminaalmenetlus”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: