BREM: meile ei ole antud võimalust kaasa rääkida

BREM Kinnisvarahaldus OÜ juhatuse liige Risto Mägi teatas kirjas Viimsi vallavolikogu liikmele Ivo Rullile (Kogukondade Viimsi), Viimsi vallavolikogule, Eesti Linnade ja Valdade Liidu asedirektor Jan Treile (Isamaa) ning Viimsi vallavalitsusele, et ettevõtet pole kaasatud Haabneeme rannaala detailplaneeringu algatamisse.

Antud detailplaneeringuga nähakse ette mitmeid valla tegevusi kolmel eraomanduses oleval kinnistul Rohuneeme tee ja Muuli tee piirkonnas.

„Sealjuures ei pea vald sellest võimalusest vajalikuks isegi mitte mõistliku aega ette teatada, vaid meid pannakse lihtsalt fakti ette, et mingi sellekohane eelnõu, kus vastavad võimalused on ette nähtud,  on juba valmis 11. juunil 2024. a vastuvõtmiseks. See tähendab, et meile ei ole sisuliselt antud võimalust eelnõu osas üheski osas kaasa rääkida, mis tähendab, et meie ärakuulamise printsiipi on rikutud,“ märgib Mägi oma kirjas.

Risto Mägi kirjutab, et maaomanik ei ole tänase info põhjal kindlasti nõus mistahes tema omandi kitsendamise või võõrandamisega. Vastupidiste seisukohtade kujundamiseks peab olema aega rahulikult teema läbi töötada ja kaaluda, mida kogukond meile vastu pakub.

„See tähendab, et meile ei ole sisuliselt antud võimalust eelnõu osas üheski osas kaasa rääkida, mis tähendab, et meie ärakuulamise printsiipi on rikutud.“

Risto Mägi, BREM Kinnisvarahaldus OÜ juhatuse liige

„Nii nagu vallaametnikel ei ole aega teiste ametnike eest tööd ära teha, nii ei saa Teie ka eeldada, et maaomanikel ja BREM Kinnisvarahooldus OÜ esindajatel ei ole teha muud kui, oodata, et äkki vald saadab mingi kirja  – kusjuures mitte seoses meiepoolse, juba 2016. a väljendatud sooviga, vaid täiesti uue ja meiega läbi arutamata mõttega. Niivõrd kiiresti ei jõua ei BREM Kinnisvarahooldus OÜ ega maaomanik põhjalikke seisukohti kujundada. /—/ Seega võime küll tulevikus kokku saada ja kõike asjakohast arutada, kuid kindlasti mitte sellise kiirustamisega,“ vastas Mägi Rulli ettepanekule kohtumiseks enne 11. juunit, et selgitusi BREM hoiakutest Viimsi vallavolikogu 11. juuni istungiks esitatud eelnõule “Haabneeme alevikus, Haabneeme rannaala lõunaosa ja lähiala detailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine”.

Ivo Rull ütles Viimsi Uudistele, et kahetsusväärselt ei jaganud Viimsi abivallavanem Alar Mik (Reformierakond) ega vallavalitsuse planeeringute osakonna juhataja Merje Muiso volikogu 4. juuni keskkonna- ja heakorrakomisjoni istungil sisulist infot selle kohta, kuidas saab vald algatada planeeringu eraomaniku maale ilma teda sellest informeerimata või milleski kokku leppimata.

“See kahesajalise Atso Matsalu poolt minema lüüa lubatud elevant tegutseb vallamajas ka tema enda toetusel jõuliselt edasi. Taas on karta pikaajalist ning vallale perspektiivitut ja kulukat kohtusaagat,” märkis Rull.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Vald kavatseb sundvõõrandada kolm Toomas Tooliga seotud kinnistut Haabneeme ranna lähistel”

AJAPEEGEL: Atso Matsalu võrdles Reformierakonda Viimsi reostanud elevandiga”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: