Kolm volikogu liiget taunivad Taavi Kotka omavoli

Viimsi volikogu liikmed Ants Erm, Oliver Liidemann ja Ivo Rull tegid ühise avalduse, milles taunitakse volikogu esimehe Taavi Kotka omavoli.

Volikogu juhtusele ja revisjonikomisjonile 4. augustil saadetud avalduse ajendas Taavi Kotka korduv tegevus, millega ta on tagastanud vallakodanikele ainuisikuliselt nende poolt volikogu otsustele tehtud vaided.

„Viimati juhtus selline eksimus 27. juulil käesoleval aastal, kui Taavi Kotka ainuisikuliselt lükkas tagasi vaide Volikogu otsusele nr. 35.  Sellega otsustati Viimsi alevikus ja Pärnamäe külas asuvate Suur-Kaare tee L12 ja Vehema tee 25 kinnistute vaheliste piiride muutmine ja kinnisasja osa otsustustkorras võõrandamiseks nõusoleku andmine,“ märgitakse avalduses.

Volikogu liikmed osundavad avalduses, et vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses ja Viimsi valla põhimääruses sätestatule puudub volikogu esimehel õigus vaiete ainuisikuliseks tagastamiseks.

Ants Erm, Oliver Liidemann ja Ivo Rull nõuavad ühisavalduses, et volikogu esimees Taavi Kotka hakkaks täitma seadust ning lülitaks volikogu otsuste kohta esitatud vaided arutamiseks volikogu päevakorda. Ühtlasi soovivad avalduse tegijad, et volikogu revisjonikomisjon kujundaks seisukoha volikogu esimehe tegevuse suhtes.

Avaldusega on täies mahus võimalik tutvuda SIIN.

Varasemalt on Taavi Kotka ainuisikuliselt keeldunud volikogu istungi päevakorda panemast Andres Jaanuse ja Märt Puusti esitatud vaiet 28.aprilli 2020 volikogu otsusele kehtestada Tammelaane detailplaneering. Taavi Kotka avaldas toona arvamust, et ongi hea, kui volikogu asemel vaieldakse selles küsimus hoopiski kohtus.

Tänaseks on olemas Riigikohtu lahend, mis ütleb et Andres Jaanuse ja Märt Puusti vaides on taastatud kaebamistähtajad. Kohtuvaidlus Tammelaane DP sisulise õiguslikkuse üle jätkub, olles kogukonna esindajatele kaasa toonud koormavalt suuri kulutusi õigusabile. Tammelaane DP otsuse kaitsmiseks on Viimsi vallavalitsus palganud advokaadibüroo, mille teenuste hinnad ulatuvad kuni 220 euroni tunni eest.

Loe samal teemal:

Taavi Kotka väänab seadust Märt Vooglaidi kasuks“

Viimsi Uudised

Jaga: