Kuidas Viimsi valla sisekontrolör jagab oma tööaega Narva linnaettevõttega?

TÄIENDATUD!

Viimsi vallavalitsus on saanud teabenõude Narva volikogu revisjonikomisjoni esimees Vladimir Tarahtinilt.

Teabenõudes viidatakse, et SA Narva Linnaelamu nõukogu otsusega määrati alates 1. juulist 2021 Marek Bendi SA Narva Linnaelamu juhatuse liikmeks.

Samas Viimsi vallavalitsuse kodulehel oleva informatsiooni kohaselt töötab Marek Bendi  sisekontrolöri ametikohal.

Avaliku teabe seaduse § 37 lg 1 kohaselt ametnik täidab oma teenistusülesandeid ametiasutuse töökorraldusega ettenähtud ajal. Seaduse § 35  kohaselt ametniku tööaeg on aeg, millal ta täidab teenistusülesandeid.

Eelnevast lähtuvalt palub Vladimir Tarahtin teavet, milline on ametnik Bendi tööaeg Viimsi vallavalitsuses. Täpsemalt soovitakse teada, mitu tundi päevas tööaeg kestab, millal tööaeg algab ja millal lõpeb.

***

3. septembril andis Viimsi vallavanem teabenõudele vastuse, mille toome ära täies mahus:

 “Vastuseks Teie esitatud teabenõudele anname teada, et ametnik Marek Bendi tööajaks lepiti käskkirjaga nr 5-4/47 alates 9.08.21 kokku 20 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. Vallavalitsuse töökorraldusreeglite järgi on tööpäevad esmaspäevast reedeni, selle aja jooksul täidab M.Bendi teenistuskohustusi kokkulepitud koormuse ja ülesannete ulatuses. Esmaspäeviti toimub tööülesannete täitmine üldjuhul Viimsi valla haldusterritooriumil 8 tunni ulatuses, ülejäänud päevadel kaugtöö korras kokku 12 tunni ulatuses. Kaugtööl ei ole ametniku tööülesannete täitmine kellaajaliselt reguleeritud.”

Tunnusfoto: Google Mapsi andmetel kulub autosõiduks Viimsist Narva vähemalt 2 tundi ja 23 minutit.

 Loe samal teemal:

REPLIIK: vallavanema tööstiil on põhjustanud kaadrivoolavuse?”

Viimsi Uudised

Jaga: