Kogukondade Viimsi sõnum: vali kogukond, mitte erakond!

Valimisliidu Kogukondada Viimsi kandidaadid otsustasid, et ka seekordsetel valimistele minnakse tunnuslausega MeViimsit“.

Lisaks juba 2017. aasta sügisest kasutusel olevale valimisliidu tunnuslausele kinnitati tänavusteks valimisteks veel täiendav sõnum: „Vali kogukond, mitte erakond!“

Kogukondade Viimsi esindaja volikogus Ivo Rull selgitas, et kuna valimisliit on möödunud neljal aastal seisnud järjekindlalt oma põhimõtete eest, pole põhjust tunnuslauset muuta.

„Taotleme nüüd valijatelt hoopis tugevamat mandaati kui neli aastat tagasi, seetõttu formuleerisime viimsilastele täiendava sõnumi. Leiame, et kogukonna liikmed peavad ise otsustama olulised Viimsi arengut puudutavad küsimused nagu näiteks vallaelanike arvukus, looduskeskkonna kaitsmine, kinnisvaraarenduste tempo ja iseloom, avaliku ruumi kujundamine või vajaliku taristu loomine,“ märkis Rull.

Kogukondade Viimsil 2 esindajat 21-liikmelises Viimsi volikogus on hoolimata absoluutses vähemuses olekust suutnud möödunud 4 aastaga:

  • muuta volikogu istungid veebi vahendusel avalikult jälgitavateks;
  • käivitanud Viimsi vallas kaasava eelarve menetluse;
  • algatanud esimesse klassi õppima asujate toetuse kahekordistamise;
  • esitanud kümneid arupärimisi;
  • avalikustanud ja selgitanud pidevalt viimsilastele nii volikogus kui vallavalitsuses toimuvat.

Oma kandideerimise valimisliidu Kogukondade Viimsi tänavuses nimekirjas on seni avalikustanud mereteadlased Ants Erm ja Andres Jaanus, tehnovõrkude insener Jaak Sepp ning endine abivallavanem ja volikogu liige Oliver Liidemann.

Tänavu 17. oktoobril toimuvatele Viimsi vallavolikogu valimistele läheb Kogukondade Viimsi 21-liikmelise nimekirjaga.

Viimsi Uudised

Jaga: