Laine Randjärv sõlmis Aivar Mäega 5000-eurose nõustamislepingu

Viimsi vallavanem Laine Randjärv on sõlminud konfidentsiaalse lepingu Rahvusooper Estonia peadirektor Aivar Mäega.

Tänavu 23. oktoobril allkirjastatud käsundusleping näeb ette, et ajavahemikul 1. september kuni 31. detsember annab Aivar Mäe Viimsi vallavalitsusele konsultatsioone, mis on seotud „ARTIUM haridus- ja kultuurikeskuse loomisega.“ Lisaks kohustub Mäe „andma eksperthinnanguid ehitusprojektile ning tegema ettepanekuid parimate lahenduste leidmiseks kontsertsaalide ja teatrisaali projekteerimisel.“

Lepingu järgi teenib Aivar Mäe oma nõuannete eest 5000 eurot netotuluna, kõik maksud nimetatud summalt tasub Viimsi vald.

Konfidentsiaalse lepingu avaldas Viimsilaste suletud Facebooki grupis eile viimsilane Eerik Seppel, kes avastas selle lepingu valla dokumendiregistrist. Hiljem on antud käsundusleping dokumendiregistrist eemaldatud.

Viimsi Uudised

Jaga: