Tänasel volikogu istungil esitati vallavanemale 4 arupärimist

Tänasel Viimsi vallavolikogu istungil esitasid valimisliidu Kogukondade Viimsi esindajad Ants Erm ja Ivo Rull 4 arupärimist vallavanem Laine Randjärvele.

Esimene arupärimine käsitleb Viimsi Muusikakooli lastevanemate ühispöördumist, millest on Viimsi Uudistes kirjutatud 7. novembril.

Vastuseid soovitakse järgmistele küsimustele:

 1. Kas Viimsi vallavalitsus võimaldab Viimsi Muusikakoolil jätkata tegevust eraldi valla hallatava asutusena?
 2. Miks pole Viimsi Muusikakooli hoolekogu hoolimata nende korduvatest vastavasisulistest taotlustest kaasatud Viimsi huvikoolide ühendamise protsessi?
 3. Kas Viimsi vallavalitsus kavandab korraldada kultuuri- ja hariduskeskuses „Artium“ ruumi jaotuse nõnda, et kõik muusikakooli ruumid asuksid kas ühel korrusel või vähemalt lähestikku?

Teine arupärimine käsitleb Kelnase sadamakuuri lammutamise ostust, millest on Viimsi Uudistes kirjutatud 11. novembril.

Vastuseid soovitakse järgmistele küsimustele:

 1. Kuidas on võimalik, et Viimsi valla dokumendiregistrist on kadunud ühe lepingu lisa? Kas juhtumit on menetlenud valla sisekontrolör?
 2. Miks Viimis vallavalitsus ei reageerinud perioodil august – oktoober Saare OÜ (omanik Viimsi volikogu Reformierakonna fraktsiooni liige Valdur Kahro) poolt sadamakuuri ohustavale tegevusele?
 3. Miks otsustas Viimsi vallavalitsus pärast seda, kui PRIA oli teinud otsuse sadamakuuri remonti rahaliselt toetada, Kelnase sadamakuuri hoopiski lammutada?

Kolmas arupärimine käsitleb Viikjärve reostumist, kuna sinna juhitakse suurem osa Püünsi küla sadeveest.

Vastuseid soovitakse järgmistele küsimustele:

 1. Kas olete veendunud, et Viikjärv sellisele reostuskoormusele vastu peab?
 2. Kas on ületamatu probleem projekteerida kraavide põhjad ümber nii, et sadevesi hakkaks suubuma suubla K-1.13 või K-1.14 kaudu merre? Miks ei ole kaalutud neid võimalusi?
 3. Kuidas on ette nähtud Viikjärve puhastamine ja hooldamine?
 4. Kas selle kohta on olemas keskkonnamõju hinnang?
 5. Kas on tehtud ehitamise ja käitamise kulukalkulatsioon?
 6. Nii Viikjärv kui ümbritsev ala on eraomanduses. Milline plaan on maaomanikega järve kasutamise osas kokkuleppele jõuda? Palju see vallale maksma läheb?

Neljas arupärimine oli korduv ning käsitleb Muugal Kasekännu tee kruntidele imbuva vee probleemi. ETV Pealtnägija saatelõiku sealse probleemi kohta on võimalik vaadata SIIT.

Vastuseid soovitakse järgmistele küsimustele:

 1. Mida on vald tänaseks selle probleemi lahendamiseks konkreetselt ette võtnud?
 2. Kui Viimsi valla osalusel on krundiomanikele tekitatud probleem, kes siis peab selle probleemi lahendama? Kas tõesti krundiomanikud ise oma kulu ja kirjadega?
 3. Kas Te peate õigeks, et vald peab ennast õigustama viimse võimaluseni kuni kohtuni välja? Kas te teate mõnda juhtumit, kus Viimis vald oleks tunnistanud oma valearvestust?

Kõikidele esitatud arupärimistele peab vallavanem vastama 10 tööpäeva jooksul kirjalikult ning detsembris toimuval volikogu istungil suuliselt.

Foto: tehtud Ivo Rulli mobiiltelefoniga  Annika Vaikla poolt.

Viimsi Uudised

 

Jaga: