LUGEJAKIRI: miks Viimsi vald salastas ministeeriumi avaliku dokumendi?

Toimetusele saatis kirja Rohuneeme elanik, kes soovib jääda anonüümseks.

Avaldame kirja muutmata kujul:

“Üks huvitav tähelepanek seoses Rahandusministeeriumi kirjaga. Rahandusministeeriumi dokumendiregistris on see avalik ning kõigile kättesaadav dokument. Viimsi valla dokumendiregistris on näha selle registreerimine, kuid dokument ise on salastatud.

Ma pole varem sellist võrdlust teinud, aga edaspidi peaks jälgima. Kas ongi nii, et Viimsi vallavalitsus omalt poolt salastab “ebameeldivad” kirjad?”

***

Viimsi Uudiste toimetus saatis lugejakirjast lähtuvalt päringu Viimsi vallasekretär Helen Rivesele:

“ Soovime Teie kommentaari nii konkreetse 11.12.20 Kaia Sarneti selgitustaotluse salastamisele kui laiemalt Viimsi valla dokumendiregistris levinud kombele salastada kõik mis vähegi võimalik.

Avaldame Teie kommentaari niipea kui see laekub.”

23. detsembril tuli Helen Riveselt vastus, mille avaldame muutmata kujul:

“Viimsi Uudiste toimetus on pöördunud vallasekretäri poole küsimusega, miks ei ole vallavalitsuse dokumendiregistris avalikustatud 11.12.2020 Rahandusministeeriumilt vallavanemale saadetud selgitustaotlus nr 14-11/8738-1.

Vastuseks teie pöördumistele teatan, et Rahandusministeeriumilt saabunud kiri registreeriti dokumendiregistris 11.12.2020 numbriga 7-1/ 7428. Teenistuja, kelle ülesandeks on asutusse saabunud kirjade registreerimine, oli dokumendihaldussüsteemis ekslikult jätnud tegemata märke, mis oleks avalikustanud ka dokumendi faili. Õigesti olid dokumendihaldussüsteemis märgistatud lahter „metaandmed avalikud“ ning jäetud täitmata andmeväli, kuhu lisatakse juhul, kui kiri on asutusesiseseks kasutamiseks, avaliku teabe seadusest tulenev piirangu alus. Seega oli nimetatud kirja registreerimisel tegu näpuveaga, mitte teadlikult avalikustamata jätmisega.

Viimsi Uudistelt päringu saabudes kontrollis vallasekretär viidatud kirja registreerimise asjaolud üle ning koheselt muudeti kõnealune kiri dokumendiregistris ka avalikuks.”

Tunnusfoto: Rohuneeme ranna kaitsjad 15. detsembril vallamaja ees Sääre tee 22 planeeringu tühistamist nõudmas.

Viimsi Uudised

Jaga: