Merike Kurisoo pöördumine Viimsi vallavolikogu poole

TÄIENDATUD kl 11.45 ja 13.30!

Täna saatis Haabneeme koolis õppiva lapse vanem Merike Kurisoo pöördumise Viimsi vallavolikogu liikmetele.

Avaldame pöördumise alljärgnevalt täies mahus ja muutmata kujul.

Hea Viimsi vallavolikogu!

Pöördun teie poole seoses Viimsi valla ja vallavanema Laine Randjärve kahetsusväärse otsusega vabastada ametist Haabneeme kooli direktor Sirje Toomla. Lapsevanemana, kelle laps käib selle kooli 6. klassis, olen äärmiselt häiritud ja nördinud sellisest otsusest ja käitumisest. Sirje Toomla on väga austatud ja armastatud koolijuht, kelle käe all on kasvanud suurepärane ja ühtehoidev kogukonnakool.  Ma hindan väga kõrgelt tema tööd ja panust väga hea koolikeskkonna loomisel , samamoodi pean ma väga lugu kooli õpetajatest. Selline on kogu meie pere suhtumine. Haabneeme kool on väga avatud ja koostöö lastevanematega on alati olnud väga hea.

Toetus koolijuhile peaksid näitama ka eile õhtul algatuse saanud petitsioonile antud allkirjad. Haabneeme koolis käib 668 last, allkirja on juba andnud tänahommikuse seisuga 675 inimest. Koolijuhi jätkamist soovib kogu koolipere – õpetajad, õpilased, lapsevanemad. Ka kooli õpilasesindus on alustanud allkirjade kogumist.

Laiemas plaanis pean Viimsi valla haridusvaldkonnas viimasel ajal toimunut väga häirivaks: probleemid Viimsi suure kooli ja huvikoolidega. Üldteada on, et Haabneeme kool on ülerahvastatud ja kool on selle murega üksi jäetud. Seda enam on täiesti mõistetamatu eile Haabneeme kooli direktori osas vastu võetud otsus. Ma leian, et Viimsi vallavanem ja haridusvaldkonda juhtivad inimesed käituvad kogukonda mittearvestavalt eirates heade inimeste suurepärast tööd ja panust. Tunnen, et minu pere ja minu õiglustunnet on väga tugevalt riivatud. Ma pean sellist käitumist väga inetuks. Ma ei soovi sellist vallajuhtimist. Me oleme valinud vallavolikogu esindamaks meie inimesi, seisma meie inimeste eest. Kas vallajuht on vallavolikogu nägu, eestkõneleja? Kas see, mis toimub, toimub vallavolikogu heakskiidul? See, mis praegu toimub, on kogukonda lõhkuv, ebaõiglane ja inimestega mittearvestav teguviis.

Lugupidamisega, Merike Kurisoo

Haabneeme kooli lapsevanem

***

Päeva jooksul jõudis volikogu liikmeteni ka teine Haabneeme kooli lastevanemate pöördumine:

Lugupeetud vallavalitsus ning Viimis valla volikogu

Eilsel päeval vallavalitsuse poolt tehtud otsus vallandada Haabneeme koolijuht Sirje Toomla tekitas hämmingut ning sügavat pahameelt. Meie tütar käib Haabneeme kooli kolmandas klassis, kelle klassijuhataja koolijuht Sirje Toomla vallandas. Kuni eilseni andis Sirje Toomla meie tütrele ka emakeelt. Oleme olnud kogu selles protsessis osalised ning teame, kuidas olukord on kujunenud. Sellele kirjale on lisatud meie eelnev kirjavahetus Viimsi vallavalitsusega, mille viimasele kirjale ootame siiani vastust.

Meie seisukohad ning küsimused on järgnevad:

–          Toetame täielikult Sirje Toomla jätkamist järgnevatel põhjustel:

o   Koolijuht reageeris kiiresti ning meie hinnangul pädevalt tekkinud olukorrale õpetajaga. Koolijuht kaasas kogu protsessi lapsevanemad ning teised asjasse puutuvad inimesed;

o   Koolijuht stabiliseeris olukorra klassis ning taastas normaalse õppetöö. Praegusel hetkel on vallavalitsus selle järjekordselt lõhkunud;

o   Koolijuhil on täielik lapsevanemate toetus, kes hindavad teda nii koolijuhina, õpetajana kui suure südame ja hooliva inimesena.

–          Vastupidiselt Sirje Toomla püüdlustele lahendusi otsida, sekkus vallavalitsus koolijuhi tegevusse kutsudes kokku enda koosoleku lapsevanemate valla ja koolijuhi vahel, konsulteerimata sellest eelnevalt koolijuhiga ning toetades vägivallatsenud õpetajat.  Vallavalitsus ei suhelnud ega otsinud lahendust. Palun lugege allolevat kirjavahetust. Tekkinud olukord oli arusaamatu.

–          Koolijuhile on tekitatud maine- ja terviskahju. Peale Sirje Toomla töölepingu ennistamist peab vallavalitsus esinema ametliku vabandusega.

–          Vallavalitsuse meediasse pöördumine, õpetajate ning hoolekoguga mitte suhtlemine on täielikult mitteaktsepteeritav. Koolirahu on rikutud.

–          Miks on vald lasknud tekkida olukorral, kus kool on ülerahvastatud?

–          Kas Päästeamet lubab Haabneeme koolil tegutseda, kui seal õpib rohkem lapsi, kui ette nähtud?

–          Kool on valitud korduvalt parimaks kooliks alustava õpetaja toetamisel. Selleni jõudmisel on suur osa koolijuht Sirje Toomlal.

–          Teadaolevalt on vallavalitsus konfliktis ka teiste Viimsi vallas olevate koolide ning huviharidust pakkuvate organisatsioonidega. Kas siinkohal saab ainult näidata näpuga nende poole või on vallavalitsuses endal sügavad juhtimisprobleemid?

–          Miks Laine Randjärv valetab, et lapsevanemad ei ole vallavalitsuse poole pöördunud? Mina isiklikult olen nendel teemadel korduvalt vallavalitsusega suhelnud. Lisan, et kõikides kirjavahetustes oli koopia real ka Laine Randjärv.

Kuni eilseni andis Sirje Toomla meie tütrele ka emakeelt, kuid olnud ka muudel hetkedel vajadusel meie mõlema lapse jaoks olemas. Kuuldes armastatud koolijuhi ja õpetaja vallandamisest hakkaks tütar nutma ning ei suutnud õhtul ka uinuda. Olukorras, kus tema jaoks oli koolirahu just  taastunud, riivas vallavalitsus oma ebapädeva otsustusprotsessi ning tegutsemisega ka sügavalt tema õiglustunnet. Ning arusaadavalt on seda riivatud terve koolipere jaoks.

Meie õiglustunne on sügavalt riivatud. Nõuame kiiret koosolekut, kuhu on kaasatud ka lapsevanemad, lisaks õpetajatele ja vanematekogule. Tegemist on situatsiooniga, kus on riivatud tegelikult sügavalt kogu Viimsi kogukond. 20.11.2019 kl 09.18 seisuga on Sirje Toomla toetuseks kogutud 605 allkirja.

Lisaks tõstatame teema, kas vallavanem ning vallavalitsuses hariduse korraldamisega seotud inimesed on oma ülesannete kõrgusel. Seda küsimust peab ametlikult uurima ning lõpuks peab oma hinnangu andma ka volikogu.

Merle ja Jaanus Nestra

***

Keskpäeval saatis valimisliidu Kogukondade Viimsi esindaja Ivo Rull Viimsi volikogu esimees Taavi Kotkale ettepaneku lülitada Viimsi hariduskriisi arutelu järgmise volikogu päevakorda:

Lp. Taavi Kotka!

Palun lülitada 10. detsembri k.a. volikogu päevakorda punkt:

  • Vallavanem Laine Randjärve ärakuulamine seoses kriisiolukordadega Viimsi koolides. Küsimused ja vastused.

Lugupidamisega,

Ivo Rull,

Valimisliit Kogukondade Viimsi

Viimsi Uudised

Jaga: