Viimsi vallavalitsus planeerib järgmisel aastal enda tarbeks kulutada 623 477 eurot rohkem kui tänavu

Viimsi vallavalitsuse 2020. aasta eelarve projektile oli võimalik parandusettepanekuid esitada kuni 20. novembrini.

Valimisliit Kogukondade Viimsi esitas eelarvele muuhulgas parandusettepaneku külmutada vallavalitsuse töötajate järgmise aasta palgakulu tänavuse aasta palgakulu tasemel.

2020. aasta eelarve projektis on toodud välja üksnes vallavalitsuse tegevuse kogukulu 4 441 142 eurot. Viimsi valla 2019. aasta tegevuste kogukulu on 3 817 665 eurot. Seega kavatseb Viimsi vallavalitsus järgmisel aastal enda tarbeks kulutada 623 477 eurot rohkem kui tänavu.

Eelarve projektis pole eraldi välja toodud Viimsi vallavalitsuse tööjõukulusid. Eelarve seletuskirjas on mainitud Viimsi vallavalitsuse majandustegevuse kohta järgmist: „Tööjõu kulude kasvu on kavandatud kokku 6,9%. Seejuures on arvesse võetud koosseisude suurenemisest tulenev kulu. 2020. aastal on võrreldes 2019. aastaga suurendatud elektri- ja küttekulusid vastavalt 10% ja 5% võrra. Arvestuse aluseks on võetud 2019. aasta tegelik kulu 31. augusti seisuga.“

Ettepanek jätta 2020. aasta Viimsi vallavalitsuse tööjõukulud 2019. aasta tasemele peaks Kogukondade Viimsi hinnangul andma kokkuhoidu ligikaudu 200 000 eurot.

Kokkuhoiu katteallikana näeb Kogukondade Viimsi vallavalitsuse töö efektiivsemat korraldust ning e-teenuste arendamist.

Kogukondade Viimsi tegi ka ettepaneku suunata Viimsi vallavalitsuse poolt pakutavate e-teenuste loomise investeeringuks täiendavalt 200 000 eurot.

Viimsi Uudised

Jaga: