Mida teame Randvere koolis HEV lapse löömisele järgnenust?

Viimsi Uudiste toimetusele on käesoleval nädala infot saadetud ja oleme ise infot küsinud, et saada ülevaade Randvere koolis toimunud HEV lapse löömise juhtumi kohta.

Olemasoleva info põhjal saame hetkel esitada järgmise kronoloogia.

 • 14. veebruaril toimus Randvere koolis HEV lapse löömine õpetaja poolt.
 • Perioodil 14. – 19. veebruar juhtumist ametnikke väljapool kooli ei teavitatud. Väidetavalt jäi löömises kahtlustatav õpetaja haiguslehele.
 • 19. veebruaril teavitas Randvere kooli juhtkond löömise juhtumist Viimsi vallavalitsuse haridusosakonda.
 • Perioodil 19.- 26. veebruar avalikkusele juhtumist mitte mingisugust infot ei antud.
 • 26. veebruaril saatis üks Randvere kooliga seotud lapsevanem kuritöökaebuse nii politseile kui erinevatele institutsioonidele.
 • 26. veebruari keskpäeval avalikustas juhtumi lapsevanema kuritöökaebuse impersonaalse avaldamise vormis Viimsi Uudised, tuues ära ka abivallavanem Katrin Markii asjakohase kommentaari.
 • Sama päeva pärastlõunal kommenteeris juhtumit lühidalt ka Viimsi vallavalitsus.
 • 26. veebruaril kirjutas Randverelaste Facebooki rühma liige: “Lisada on palju juhtumeid. Teavad nendest juhtumistest nii vald kui kõik sotsteenuseid ja tugiteenuseid pakkuvad inimesed ka Tallinna linnas. Politseile olen mina 2 korda selgitusi andnud, aga leiti, et pole lapsed siiski piisavalt FÜÜSILISELT kannatanud ning vaimsed kannatused ja mõnitamised on normaalsus. Ja kuna lõpuks minu tugilapse elu oli ohus, lahkusime sellest koolist. Õpetajad, lapsevanemad kardavad, mis kindlasti ei ole tänapäeval normaalne. Õnneks minu laps sai teise kooli koha (mida paljud lapsed ei saanud), mis on nagu 100% lapsesõbralik. Aga nagu lastekaitse jurist mulle ütles: kui avalikkus ei hakka reageerima, laste kaitseks ei saa kaameraid ja mikrofone kooli, siis ongi lihtsalt sõna – sõna vastu. Ja ka lapsevanemad midagi ei tea ja tõestada personal kardab….”.
 • 26. veebruaril võttis politsei kuritööteate menetlusse.
 • Alates 26. veebruarist on erinevates suhtluskeskkondades aktiivselt tegutsenud vallavalitsusega seotud isikud, kes on ühel või teisel moel läbivalt kritiseerinud teema avalikustanud lapsevanemat.
 • 29. veebruaril teatas abivallavanem Katrin Markii vastuseks Viimsi Uudiste küsimustele, et Randvere kooli juhtkond asus löömise asjaoludega tegelema koheselt. Löömises kahtlustatav õpetaja eemaldati pikapäevarühma tööst ja õpilasega seotud tundidest.
 • 29. veebruaril laekus Viimsi Uudistele info, et Randvere kool olevat lõpetanud töösuhte last löönud õpetajaga. Ei Randvere kooli ega Viimsi valla infokanalites pole 1. märtsi seisuga kinnitust sellele infole ilmunud.

Viimsi Uudiste toimetus ootab kõikidelt, kes tahavad anda infot Randvere koolis toimunust, vihjeid meilile toimetus@viimsiuudised.ee. Tagame oma allikatele soovi korral anonüümsuse ning järgime rangelt allikakaitse põhimõtteid.

Tunnuspilt: pexels.com

Loe samal teemal:

Võimalik vägivallajuhtum HEV lapse vastu Randvere koolis”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: