Püünsi Külaselts ei soovi surfarite tegevusala laienemist

Püünsi Külaselts on saatnud 7. novembril märgukirja Viimsi vallavanemale ja volikogu esimehele.

Märgukirjas väljendatakse vastuseisu surfikogukonna pöördumisele laiendada nende tegevusala Pandju poolsaare juures asuva Püünsi rannapromenaadi piirkonnas.

Püünsi Külaselts poolt on pöördumisele alla kirjutanud juhatuse esimees Helen Lainjärv ning juhatuse liikmed Margus Talsi, Margus Tomingas ja Illar Kaasik.

Tsiteerime järgnevalt olulisemaid lõike antud pöördumisest.

“Püünsi rannapromenaadi äärde on juba aastaid tagasi rajatud 30 parkimiskohta sobivasse kohta, kus ei kannata liiklusturvalisus. See on ka suures plaanis hobispordi harrastajate arv, mida kannatab välja looduskeskkond ning ülejäänud promenaadi kasutajad, ilma et tekitaks õnnetusi ja pöördumatuid kahjusid.”

/—/

“11.10.2023 teatas vallavalitsus Püünsi kogukonnale, et lohesurfarid teisaldasid koostöös vallavalitsusega lindude häirimise eest hoiatava sildi Püünsi lahest ja et kohalik omavalitsus on asunud valla arengut kavandama 600 allkirjaga surfikogukonna pöördumise alusel. Nimetatud pöördumine sisaldab endas nii surfaritele vajalike ehitiste paigaldamist Püünsi ranna-alale, kivide teisaldamist merest, parkimisala laiendamist riigimaantee äärde kui ranna-alade tasandamist ja hööveldamist.”

/—/

“Ükskõik kui palju võib koguda üle Eesti allkirju mõne tegevuse läbiviimiseks aga kui kohalikud olud seda tegevust ei võimalda ja tegevuskoht harrastajaid ei mahuta, siis ei saa allkirjade kogujatel ega andjatel olla mingit õiguslikku ootust oma soovi täitumiseks. Miks on Viimsi Vallavalitsus asunud toetama Viimsi vallaga mitte seotud huvigruppide eesmärke ja taotlusi eelistades nende seisukohti valla enda elanike omadele? Kohaliku omavalitsuse ülesanne vastavalt seadusele on kohaliku elu korraldamine vastavalt oma kogukonna vajadustele. Täna tundub, et Viimsi Vallavalitsusel on prioriteedid paigast ära.”

/—/

“Püünsi kogukonna nimel taotleme:

  1. Mitte lubada lohesurfarite tegevusala laiendamist ega looduse ümberkujundamist nende mugavamaks tegutsemiseks Püünsi ranna-alal, merelahes ega promenaadil.
  2. Mitte lubada mistahes ehitiste püstitamist samadel aladel.
  3. Pideva järelevalve teostamist parkimise keelualadel (sealhulgas kaupluse parklas) ning autojuhtide suunamist selleks ette nähtud parkimiskohtadele.
  4. Lisaks tuletame teile meelde, et 2012. aastal on vallavalitsuse poolt tellitud Pandju linnustiku aruanne, mille lisame siia kirjale ning millega soovitame tutvuda. Selles aruandes on väga põhjalikult käsitletud Püünsi ranna-ala olukorda, erinevate merespordi harrastuste mõju keskkonnale ning edasisi lahendusi.”

Täismahus saab Püünsi Külaseltsi märgkirja lugeda SIIT.

Tunnuspilt: surfarid Püünsi rannapromenaadiga külgnevas merelahes (Ruslan Dontsovi foto).

Loe samal teemal:

Surfarid soovivad olla kaasatud Püünsi rannaala planeerimisse”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Jaga: