Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon tunneb huvi Pranglil toimunu suhtes

Tänavu maikuu alguses saatis Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni esimees Katri Raik kirja Viimsi vallavanem Illar Lemettile.

Kirjas viidatakse korduvatele komisjonile laekunud teadetele võimalikele korruptsioonijuhtumite kohta Prangli saarel. Kirjas viidatakse ka meedias kajastamist leidnud juhtumitele, kus üks volikogu liige osaleb saarel aktiivselt kinnisvaraarendustes, on saanud maadevahetuse tulemusena kasulikke kinnistuid ja võidab järjepannu erinevaid hankeid.

Korruptsioonivastase erikomisjoni kirjas viidatakse, et antud teemadel võetakse ühendust ka kohalike omavalitsuse üle järelevalvet teostava Justiitsministeeriumiga.

Kokku soovib Riigikogu korruptsioonivastane erikomisjon saada Viimsi vallalt vastuseid 6-le küsimusele, mis puudutavad valla järelevalvet ehitustegevusele saarel, maatulundusmaade sihtotstarbe muutmist elamumaaks, maadevahetuse tehingut ning Lõunasadama/Mölgi sadama arendust.

Kuigi vallavanem I.Lemetti lubas oma ametisse astumisel  4 kuud tagasi, et tema esimeste tööde hulka kuulub Viimsis vallas puuduva sisekontrolöri palkamine, on see ametikoht tänaseni täitmata.

Loe samal teemal:

„Maaleht avaldas pikema uurimusloo Valdur Kahro rollist Prangli saarel“

Viimsi Uudised

Jaga: