Tammede parki soovitakse lisada 9 eramuga arendusprojekt

Viimsisse Tammede pargi rajamise saaga on jõudunud uude etappi – nüüd soovitakse sinna lisada ka 9 eramuga arendusprojekt.

6. veebruaril 2018 kirjutas toonane Viimsi vallavanem Siim Kallas (Reformierakond) oma Facebookis: „Viimsis pole kunagi varem tehtud maastikuarhitektuuri konkurssi. Pole ammu rajatud uut parki. Nüüd see tuleb – „Tammede park“. On siiralt hea meel, et täna avalikustatud võidutööga „TÕRU“ tekib keskusesse kaunis puhkeala, mis koos rajatava riigigümnaasiumiga moodustavad ühe terviku. Tänan kõiki pargi rajamise eestvedajaid, Eesti Kultuurkapitali ning Eesti Maastikuarhitektide Liitu, žürii liikmeid ja loomulikult võidutöö autoreid arhitektuuribüroost Lootusprojekt OÜ. On, mida oodata!“

Tegelikkus on näidnud, et ootused on venininud pikaks ning lootused on selle aja jooksul märkimisväärselt teisenenud.

Novembris 2018. kuulutas Viimsi vallavalitsus välja riigihanke Tammede pargi rajaja leidmiseks. Hanke ülemmääraks oli seatud 800 000 eurot. Hange ebaõnnestus, kolme esitatud pakkuja hulgast mitte ühegagi lepingut ei sõlmitud, kuna kõik need olid kallimad piirmääraks seatud summast.

Viimsi vallavolikogu 15. detsembri  2020 e-istungil pandi hääletusele Kogukondade Viimsi esindajate Ants Ermi ja Ivo Rulli parandusettepanek valla arengukavasse rajada Tammede park hiljemalt 2022. aasta sügiseks.

Selle ettepaneku poolt hääletasid Ants ErmMari-Ann KelamOliver LiidemannIvo Rull ja Madis Saretok.

Vastu hääletasid Riina AasmaTanel EinasteValdur KahroSiim KallasTaivo LuikUrve PaloAivar SõerdRaimo TannJan TreiMärt Vooglaid ja Hannes Võrno. Erapooletuks jäi Raivo Kaare.

Aadli Kinnisvara juhatuse liige David Pärnamets saatis 1. märtsi 2021 ettepaneku Viimsi vallavalitsusele volikogule. Kirjas väljendas Pärnamets huvi müüa Haabneemes asuvat Lubjametsa kinnistust vallale, kuna ta pole saanud vallalt luba muuta antud kinnistu sihtotstarve elamumaaks.

4. märtsil 2024 ilmus Viimsi valla veebis abivallavanem Alar Miku (Reformierakond) üleskutse “Mõtle kaasa Tammede pargi laiendamise osas”.

Muuhulgas sisaldab see üleskutse järgmist: “Vallavalitsusele esitatud ettepanek näeb ette, et kolm eramaa omanikku võõrandaksid valdava osa oma metsamaast vallale Tammede pargi laienduseks, kuid nad soovivad planeerida iga maaomaniku kohta kolm elamuühikut (kokku üheksa ühepereelamumaa krunti).”

Üleskutse on tekitanud elavat mõttevahetust Viimslaste Facebooki grupis, kus domineerivad eramute rajamise suhtes kriitilised hinnangud. Alar Mik on sealses lõimes korduvalt väljendanud, et hetkel kogutakse küsitluse vormis vaid arvamusi.

Taas manipulatiivne küsitlu

Viimsi Uudiseid nõustanud sotsioloog osundas, et taaskord on Alar Miku eestvedamisel vallavalitsus korraldanud manipulatiivse küsitluse. Viimati juhtis Mik analoogse küsitluse korraldamist möödunud aasta sügisel Tammelaane DP teemadel.

Nüüd küsitakse esmalt, kas ollakse Tammede pargi laiendamise poolt, mis justkui ei tohiks tekitada vastumeelsust. Ja alles siis esitatakse küsimus, kas ollakse nõus maaomanikele 9 eramu ehitamise lubamisega senisele maatulundusmaale. Kui inimene on näiteks oma vastuses pargi laiendamise poolt, kuid samas eramute lubamise vastu, ei selgita küsitlus mitte midagi sisuliselt. Vahest ainult seda, et on jälle tehtud mugavusküsitlus, mis tõestab, et oleks pidanud tegema sotsiolooogiliselt representatiivsema ning adekvaatsema küsimustikuga küsitluse.

“Ja mis kõige olulisem – taaskord on tegemist küsitlusega, millele saab vastata igaüks ka väljaspoolt Viimsit. Samuti on erinevaid IP-aadresse, arvuteid või nutiseadmeid kasutades võimalik ühel inimesel vastata küstlusele mitmeid kordi,” märkis sotsioloog.

Tunnuspilt: vaade Tammede pargile planeeritud tühermaalt metsatukale, kuhu soovitakse rajada eramuid.

Loe samal teemal:

Siim Kallas Tammede pargist: „Väga piinlik on, et seda sai lubatud ja seda ei ole“

David Pärnamets soovib müüa vallale kinnistu Tammede pargi laienduseks”

Siim Kallas hääletas maha omaenda valimislubaduse”

ON, MIDA OODATA! Arupärimine Tammede pargi tegemata jätmise kohta”

Kui lugu meeldis, siis palun toeta sõltumatut kogukonnaportaali ning ANNETA.

Viimsi Uudised

Jaga: