Teadlased: Tallinn-Helsingi tunnel ohustab Viimsi põhjavett

Ajakirjas „Universitas Tartuensis“ on ilmunud Mari Eesmaa artikkel „Tallinna-Helsingi tunnel võib rikkuda viimsilaste joogivee“.

Artiklis viidatakse Tartu Ülikooli, Tallinna Tehnikaülikooli ja Eesti Geoloogiateenistuse ühisele maapõueuuringule, mis sellise riski välja toob.

Teadlased leiavad, et tunneli rajamiseks tuleb läbida vähetsementeerunud settekivimite kiht ning selle tagajärjel võib Viimsi poolsaare põhjavesi reostuda soolase mereveega.

Üks uuringus osalenud teadlastest, Tartu Ülikooli geoloogia vanemteadur Argo Jõeleht osundab, et Viimsi poolsaar on oma geoloogiliste tingimuste tõttu isegi ilma tunneli ehituseta ohustatud piirkond.

„Vee tarbimine on seal suurem, kui looduslikud varud võimaldavad, st toimub ületarbimine. Lisaks takistab paks savikivi sademevee jõudmist liivakivikihtidesse, kus on veevarustus, ja nii ei täiene veevarud piisavalt nagu mujal Eestis, kus sademevesi jõuab ringiga tagasi põhjavette. Sestap tuleb tunneli projekteerimisel põhjaveega seotud küsimustele pöörata suurt tähelepanu,“ ütles Jõeleht.

Loe Universitas Tartuensise artiklit täismahus SIIT.

Tunnusfoto: kuvatõmmis Universitas Tartuensis veebist.

Viimsi Uudised

Jaga: