Tuleviku Kooli tulek on lükkunud määratamata tulevikku

Vastusest arupärimisele koorub tõdemus, et Taavi Kotka poolt 2017. aastal jõuliselt lubatud Tuleviku Kooli reaalsuseks saamisest on kujunenud määramata tulevikuteema.

Volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull esitasid vallavanem Illar Lemettile arupärimise seoses Viimsisse Tuleviku Kooli rajamise kavaga.

„27. septembril 2017. aastal allkirjastasid toonane Viimsi vallavanem Rein Loik, sihtasutuse Tuleviku Kool esindaja Taavi Kotka ja sihtasutuse Viimsi Teadus- ja Tehnikahariduskeskus esindaja Marek Kiisa ühiste kavatsuste protokolli Miiduranna kunagise rannakaitsepatarei asukohta tulevikukooli rajamiseks. Toonane vallavanem Rein Loik oli siis arvamusel, et see kool peaks valmima mõne aasta pärast.

Täna, 3 aastat hiljem, pole sellest ühiste kavatsuse protokollist täidetud mitte midagi.

Eelnevast lähtuvalt soovime Teie vastuseid järgmistele küsimustele:

1.Kas 27.09.17 ühiste kavatsuste protokolli täitmine on jäänud toppama Viimsi vallavalitsuse poolse tegevusetuse tõttu?

2.Kas Viimsi vallavalitsus peab jätkuvalt oluliseks 27.09.17 ühiste kavatsuste protokollis sätestatud tulevikukooli rajamist?“

Illar Lemetti vastus arupärijatele on järgmine:

Eelmisel aastal toimus mitmeid SA Tuleviku Kooli poolt algatatud arutelusid, kus osalesid ka vallavalitsuse esindajad. Näeme teadus- ja innovatsioonikesksel ning rahvusvahelistele nõuetele vastavat haridust pakkuval erakoolil olulist kohta valla haridusmaastikul.

Viimsi Vallavolikogu kehtestas 10. aprillil 2018 otsusega nr 24 Haabneeme alevikus, kinnistute Bastioni ja osaliselt Linnaku detailplaneeringu, millega on määratud 11 035 m² suuruse haridus- ja lasteasutuste maa krundile ehitusõigus kuni kolme maapealse korrusega ja kahe maa-aluse korrusega õppe- ja innovatsioonikeskuse ehitamiseks.

Tuleviku Kooli rajamine on eraalgatusel ja initsiatiivil põhinev suurprojekt. Loodame, et see edukalt realiseerub ja Viimsi saab juurde uue ning atraktiivse haridusasutuse.“

Tunnusfoto: Ühinenud Arhitektid joonis Miiduranna tulevikukooli hoonest.

Loe samal teemal:

„Mis on saanud Taavi Kotka peamisest valimislubadusest?“

Viimsi Uudised

Jaga: