Töisel keskpäeval arutelu korraldamine tõi arupärimise

Viimsi vallavalitsus korraldab kolmapäeval 30. juunil kell 15 arvamuskoosoleku valla keskuse visioonist ja arenguperspektiividest.

Arvamuskoosolek toimub Haabneeme kooli aulas (Randvere tee 18) ja seda on modereerima palgatud teleajakirjanik Urmas Vaino.

Eelnevast lähtuvalt esitasid volikogu liikmed Ants Erm ja Ivo Rull (Kogukondade Viimsi) arupärimise vallavanem Illar Lemettile (Reformierakond).

Viimsi Uudised avaldab arupärimise täismahus:

“Viimsi vallavalitsus korraldab kolmapäeval 30. juunil algusega kell 15 arvamuskoosoleku, et arutada valla keskuse visioon ja arenguperspektiive ning Haabneeme ja selle lähiala üldplaneeringut. Arvamuskooslekut on kutsutud juhatama teleajakirjanik Urmas Vaino.

Eelnevast lähtuvalt on meil Teile järgmised küsimused:

  1. Millistest kaalutlustest lähtuvalt otsustati vallakodanikele suunatud arvamuskoosolek korraldada tööpäeval ja selgelt tööajal?
  2. Kas Viimsi vallavalitsus soovib taolise ajavalikuga vähendada tööl käivate viimsilaste osavõttu arvamuskoosolekust?
  3. Palume selgitada, millistest kaalutlustest lähtuvalt otsustati arvamuskoosoleku juhiks kutsuda mitte-viimsilasest teleajakirjanik?
  4. Kui suur on Urmas Vainole või tema osaühingule (koos käibemaksuga) makstav tasu arvamuskoosoleku juhtimise eest?

Vastust esitatud arupärimisele soovime nii kirjalikult kui suuliselt.”

Kirjalik vastus arupärimisele peaks laekuma 10 tööpäeva jooksul ehk hiljemalt 1. juuliks.

Viimsi Uudised

Jaga: