Vähenevate tuludega vallavalitsus palkab neljanda PR-töötaja

Samaaegselt valla negatiivse eelarve koostamisega aktiveeris Viimsi vallavalitsus taas konkursi avalike suhete osakonna juhataja leidmiseks.

16. juuni volikogu arutas ja kinnitas Viimis valla 2020 aasta II lisaeelarve, mille seletuskirjas muuhulgas märgiti:

„Lisaeelarve eelnõuga vähendatakse 2020. aasta kavandatud tulumaksu laekumist 3 344 000 eurot vastavalt tegelikule laekumisele aprillikuu seisuga ning lähtutakse eeldusest, et järgnevate kuude laekumine võib olla väiksem kuna eriolukorrast tulenevad mõjusid on raske hinnata ning sügisel võib uus haiguspuhang uue eriolukorra põhjustada.“

Paralleelselt lisaeelarvega, mis oluliselt kärbib valla investeeringuid, aktiveeris vallavalitsus taas konkursi avalike suhete osakonnale juhataja leidmiseks. Viimsi vallamajas on juba praegu palgal 3 PR-inimest, kes kõik hetkeseisuga jätkavad tööd. Nüüd otsitava täiendava PR-juhi töötasu saab ilmselt olema vahemikus  2000 -2500 eurot kuus.

Viimsi vallaga enam-vähem sama suure elanikkonnaga Viljandi linnavalitsuses on tööl 3 avalike suhete ja turismiga tegelevat inimest.

Loe samal teemal:

„Valla PR-töötajate ring laieneb“

Viimsi Uudised

Jaga: